airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Mange nye anlægsprojekter i 2022

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har for 2022 bevilget ca. 137 mio. kr. til anlægsprojekter rundt om i kommunen.
14. januar 2022

Midlerne skal bland andet  gå til større renoveringsarbejde på skoler, kloakker og veje i bygder. Indkøb af nye affaldspakkere og kørende materiel samt fortsættelse af igangværende projekter. Men midlerne går også til en lang række nye anlægsprojekter, som tæller mere end halvdelen af de i alt 43 projekter.
Alle anlægsprojekterne for 2022 er inddelt i områder og samlet herunder:

Avannaata Kommunia:

 • Indkøb af køretøj (10 mio. kr.): Indkøb af en lang række kørende materiel, herunder bl.a. lastbil til Uummannaq og Upernavik, gummiged til Qaanaaq, kramer til flere bygder, etc.
 • Kommunale bygninger (10 mio. kr.): Midlerne vil gå til kritisk vedligehold af bygningsmassen samt nedrivning og saneringsarbejder rundt om i kommunen.
 • Mandskabsskur for driftspersonale (1,4 mio. kr.): Pilotprojekt for at forbedre forholdene for renovatører i bygderne i form af et simpelt og håndterbart præfabrikeret mandskabsskur.
 • Alarmsystemer, Beredskab (3,3 mio. kr.): De bestilte systemer vil blive installeret i Upernavik og Qaanaaq i løbet af 2022.
 • Affaldspakker og neddeler (9,3 mio. kr.): Indkøb af ny affaldspakker til Uummannaq og Ilulissat samt neddeler til dumpen i Ilulissat.
 • Oprydning af dumpe og veje i bygder (4 mio. kr.): Midlerne vil bl.a. gå til vejudbedringer i flere bygder, herunder Kullorsuaq, Tasiusaq, Nuussuaq, Upernavik Kujalleq, Ukkusissat og Ilimanaq.
 • Renovering skoler og førskoler (3,58 mio. kr.): Midlerne vil gå til større renoveringsarbejder på en række bygdeskoler, bl.a. i Savissivik, Kullorsuaq, Nutarmiut, Upernavik Kujalleq, Ilimanaq.
 • Miljøfonden (1,5 mio. kr.): Kommunen ansøger Selvstyret for forbedringer af affaldshåndteringen igennem Miljøfonden, hvoraf kommunen finansierer minimum 30% af udgifterne.

  Qaanaaq:

 • Brandstation i Qaanaaq (0,5 mio. kr.): Overskydende midler fra 2021 skal gå til renoveringsarbejder på den tidligere værksted/lagerhal med afslutning af projektet i 2022.
 • Skole i Qaanaaq (2 mio. kr.): Større renoverings- og saneringsarbejder på den eksisterende skole i Qaanaaq samt projektering af evt. tilbygning.
 • Kunstgræsbane i Qaanaaq (0,4 mio. kr.): Projektering af fremtidig kunstgræsbane i Qaanaaq.
 • Ungdomsklub i Qaanaaq (1 mio. kr.): Midler til renoveringsarbejder på Ihaariaq klubben i Qaanaaq.

  Upernavik:

 • Aktivitetshus i Kullorsuaq (3 mio. kr.): Opstart på nyt aktivitetshus for børn og unge i Kullorsuaq i samarbejde med Selvstyret.
 • Kloakrenovering i Kullorsuaq (1 mio. kr.): Renoveringsarbejder i bygden vil blive opstartet i 2022.
 • Kloakrenovering i Tasiusaq (0,97 mio. kr.): Renoveringsarbejder her vil ligeledes blive opstartet i 2022.
 • Daginstitution i Tasiusaq (2,5 mio. kr.): Opførsel af ny daginstitution efter nedrivning af det gamle forsamlingshus i Tasiusaq.
 • Skole i Tasiusaq (2 mio. kr.): Midler vil gå til projektering og opstart på tilbygning/renovering af den eksisterende skole i Tasiusaq.
 • Flytning af dump i Aappilattoq (2 mio. kr.): Projektet har været i gang siden 2021, og vejarbejdet forventes afsluttet i løbet af 2022.
 • Servicehus i Upernavik Kujalleq (0,5 mio. kr.): Projektering af fremtidigt servicehus i Upernavik Kujalleq.
 • Skole i Innaarsuit (5,8 mio. kr.): Opførslen af den nye skole i bygden er i gang med afslutning i 2023.
 • Asfaltering i Upernavik (3 mio. kr.): Asfaltering rundt om i byen men særligt på vejstrækningen mellem havnen og den gamle heliport.
 • Ungdomsboliger i Upernavik (0,3 mio. kr.): Projektering af 12 fremtidige ungdomsboliger i Upernavik.
 • Alderdomshjem i Ilulissat (4 mio. kr.): Projektering og opstart på et større arbejde, der inkluderer en delvis sanering samt tilbygning til det eksisterende alderdomshjem i byen.
 • Alderdomshjem i Upernavik (6,25 mio. kr.): Byggeriet er i gang, hvoraf halvdelen af byggesummen betales af Selvstyret. Projektet afsluttes i 2023.
 • Kunstgræsbane i Upernavik (0,5 mio. kr.): Projektet blev ikke afsluttet i 2021, hvorfor yderligere midler er afsat til endelig aflevering af den nye kunstgræsbane i løbet af 2022.
 • Byggemodning i Upernavik (3 mio. kr.): Projektet omhandlende byggemodning i Upernavik nord er i gang med forventet afslutning i 2023.

  Uummannaq:

 • Lærerboliger i Saattut (2,657 mio. kr.): Projektering og opstart på 2 lærerboliger i Saattut.
 • Ældreboliger i Ukkusissat (3,9 mio. kr.): Byggeriet har afventet færdiggørelsen af det nye servicehus i Ukkusissat, hvorefter ældreboligerne vil blive opført på grunden for det gamle servicehus. Byggematerialer ligger allerede klar i bygden til forventet afslutning for projektet i 2022.
 • Skole i Ukkusissat (1 mio. kr.): Midler vil gå til projektering af nybyggeri og/eller renovering af den eksisterende skole i Ukkusissat.
 • Bro- og vejudbedring i Qaarsut (0,5 mio. kr.): Midler til forbedring af vej og bro ud mod lufthavnen i Qaarsut.
 • Kunstgræsbane i Ikerasak (2 mio. kr.): Udbudsrunde og opstart på en kunstgræsbane i Ikerasak, hvis materialer allerede står opmagasineret i Ilulissat.
 • Mobilt asfaltanlæg i Uummannaq (3 mio. kr.): Indkøb af et mobilt asfaltværk, som kan køres rundt i byen samt evt. senere hen transpores med RAL til eksempelvis Upernavik.
 • Byggemodning i Uummannaq (2 mio. kr.): Projektering og byggemodning af Uummannaq vest, således nye byggefelter vil blive forbundet med vej og infrastruktur i området.
 • Asfaltering i Uummannaq (0,6 mio. kr.): Overskydende midler samt asfaltmaterialer fra 2021 til små asfalteringsopgaver i 2022.

  Ilulissat:

 • Skole i Oqaatsut (2 mio. kr.): Midler skal gå til projektering og opstart på byggeri af en ny skole i Oqaatsut.
 • Lærerbolig i Qeqertaq (2 mio. kr.): Projektering og opstart på 1 lærerbolig i Qeqertaq.
 • Almennyttige boliger A32 (12,624 mio. kr.): Opførsel af almennyttige boliger i samarbejde med Selvstyret med afslutning i 2022.
 • Vej til lufthavn i Ilulissat (9 mio. kr.): Projektering og udførsel af en udvidelse af vejstrækningen mellem Hotel Arctic og den eksisterende lufthavn samt fortov på strækningen mellem INI-kontoret og Hotel Arctic, herunder udbygning af broen over havneområdet med gangsti for fodgængere.
 • Gangsti og rundkørsel i Ilulissat (2 mio. kr.): Projektering og opførsel af trappe-gangbro fra eksisterende gangbro ved Pisiffik til krydset Kuunnguarsuk/Konrad Chemnizip Aqq samt en rundkørsel ved krydset Mathias Storchip Aqq/Kuunnguarsuk. Dette skal forbedre forholdene for både bløde og hårde trafikanter i Ilulissat.
 • Stigevogn i Ilulissat (3 mio. kr.): Indkøb af ny brandbil til beredskabet i Ilulissat.
 • Fritidshjem i Ilulissat (5 mio. kr.): Opførsel af nyt fritidshjem i forlængelse af legepladsen ved Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat.
 • Integreret institution i Ilulissat (3 mio. kr.): Projektering og opførsel af en ny kombineret daginstitution og børnehave i området mellem havn og vandreservoir i Ilulissat.
Byggemodning i Ilulissat (1 mio. kr.): Projektering og løbende byggemodning for fremtidigt erhvervsområde på Nordre Næs i Ilulissat