airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27, Issortarfik, Ilulissat

Sannassisoq ApS ønsker at etablere personaleboliger i nærhed til virksomhedens aktiviteter
14. februar 2022

Der er konkret ansøgt om ændret anvendelse for en del af Sannassisoq ApS eksisterende erhvervsarealtildeling i delområde 1200-B08.

Hensigten er at udnytte en del af virksomhedens eksisterende arealtildeling til boligbebyggelse.

Det ønskes at arealet overføres til det sydforliggende del-område A26, for at kunne udnyttes til etageboligbebyggelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 11.2.2022 til og med 8.4.2022.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge området til boliger i form af blandet boligbebyggelse.

I den forbindelse udvides afgrænsningen for delområde 1200-A26, og der fastlægges nye detaljerede bestemmelser for detailområde A26.4, hvor der gives mulighed for at etablere etageboligbebyggelse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 8.4.2022.

Du kan se forslaget her