airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kom til borgermøde om lufthavnsprojektet i Ilulissat

Hvad sker der på byggepladsen lige nu? Hvad er planerne? Hvordan kommer byggeriet til at forløbe og hvordan vil projektet påvirke lokalsamfundet? Få svar på alle spørgsmålene og stil selv flere den 23. marts.
21. marts 2022
Anlægget af den nye internationale lufthavn i Ilulissat er et enormt projekt, der hver måned gennem flere år kræver, at mange tusinde tons klippe sprænges, knuses og flyttes for derefter at anlægge landingsbaner, forpladser og veje, trække kilometervis af kabler, asfaltere og bygge terminal, før lufthavnen kan åbne i slutningen af 2024.

 

Det kan man alt sammen høre mere om på det borgermøde om projektet, der finder sted 23. marts 2022 kl.18.30-21:30 i aulaen på Mathias Storch Skolen i Ilulissat.

”Lufthavnen bliver til stor gavn for Ilulissat og for Grønland som helhed. Men anlægsarbejdet påvirker også lokalsamfundet, selv om vi og entreprenørerne gør vores yderste for at planlægge arbejdet, så ulemperne begrænses i videst muligt omfang,” siger projektdirektør Aviaaja Karlshøj Knudsen, Kalaallit Airports.

”Vi vil gerne fortælle om projektet, om de konkrete planer frem mod åbningen og om fremtidsperspektiverne. Men allervigtigst er det at sikre en god dialog med borgere og virksomheder i Ilulissat – nu og i årene fremover. Her håber vi, at borgermødet den 23. marts kan yde et lille bidrag ved blandt andet at sikre, at alle får svar på deres spørgsmål om projektet,” tilføjer Aviaaja Karlshøj Knudsen.

På borgermøde vil Aviaaja Karlshøj Knudsen fra Kalaallit Airports samt repræsentanter fra entreprenørerne i Munck Gruppen og KJ Greenland samt fra Avannaata Kommunia holde oplæg og svare på spørgsmål.

På borgermødet vil også blive serveret kage og kaffe, og alle er velkomne.