airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse

Avannaata Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.
Opgaven omfatter etablering af ca. 116 m ny vej inkl. tilhørende anlæg i område A12.2 i
Uummannaq.
25. marts 2022

 

Arbejderne udbydes i én Hovedentreprise omfattende Jordarbejder.

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende:


1. SB, dateret 15.03.2022 for Byggemodning af område A12.2 i Uummannaq, etape I.

2. SA, dateret 15.03.2022 for Byggemodning af område A12.2 i Uummannaq, etape I.

3. Tilbudsblade med fordelingslister.

4. Evt. rettelsesskrivelser.

 

Tildelingskriterier:

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet "laveste pris".

Se SB afsnit 2.7 for Tilbudslevering, Tilbuddets form samt Valg af tilbud.

Udbudsmaterialet skal bestilles på e-mail mvj@masanti.gl.

Tilbudsgiver skal registrere sig hos Masanti A/S så meddelelse om eventuelle rettelser kan

fremsendes til tilbudsgiver.

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt med mail til Masanti A/S, Postboks 344, 3952

Ilulissat, mvj@masanti.gl.

Spørgsmål modtaget senere end fredag den 08.04.2022 kl. 16.00 kan ikke forventes

besvaret inden licitationen.

 

Licitation afholdes d. 21.04.2022 hos:

Masanti A/S

Peter Rosingip Aqq. 2.

3952 Ilulissat

I overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

På bygherrens vegne

 

Masanti A/S