airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

I Upernavik sætter de fokus på genanvendelse og bæredygtighed

Blot få hundrede meter fra dumpen i Upernavik har Nikolaj Sørensen, ejer af Café de Upernavik, med hjælp fra den danske miljøvirksomhed STRANDET startet et projekt, som skal være med til at vise at plastaffald kan genanvendes til nye produkter.
31. maj 2022

Målet er at skabe større fokus omkring affaldshåndtering og genanvendelse.

Fra affald til skjorteknapper
De små plaststykker, som stammer fra ødelagte fiskekasser, hældes ned i tragten på den lille gule maskine. En støbeform placeres præcist under dyssen hvorefter Nikolaj med stor kraft drejer på
hjulet og presser den nu smeltede plast ned i formen. Et øjeblik efter fremviser han 10 flotte hvide og blå plastknapper. Formen samles igen og processen gentages.

Fiskekasserne er indsamlet fra den lokale dump, hvorefter de er blevet renset og neddelt i små stykker, klar til at blive forvandlet til alt fra knapper til souvenirs – alt sammen produkter, som skal
være med til at vise at vores affald faktisk er værdifulde ressourcer. ”Vi vil gerne være med til at vise folk i Upernavik og de omkringliggende bygder, at vi skal finde ordentlige løsninger på vores
affaldsudfordringer”, udtaler Nikolaj.

Skolebørn lærer om plastforurening
På Upernavik skole fik eleverne fra 6.-8. klasse også mulighed for at opleve plastprojektet og lære om hvad der sker, når affald ender i naturen. Men det helt store hit var, da de fik lov til at prøve genanvendelsesmaskinen og var med til at støbe ting ud af plastaffald. ”Ved at komme ud og vise projektet på skoler håber vi at skabe viden om affald og genanvendelse på en sjov og involverende
måde”, fortæller Nikolaj Sørensen. ”Vi håber at genanvendelsesprojektet skal rundt og besøge flere skoler i Avannaata Kommunia, så mange skolebørn kan få viden om og indsigt i affald,
genanvendelse og miljø”
, tilføjer han.

Affald skader naturen
Affald i naturen og verdenshavene er et voksende miljøproblem. Det gælder i det meste af verden og desværre også her i Grønland. En undersøgelse fra 2021 foretaget af WWF
Verdensnaturfonden af affald indsamlet langs den grønlandske vestkyst viser, at størstedelen af affaldet stammer fra Grønland selv. Og det skal der gøres noget ved – for naturen og dyrenes
skyld.

Derfor tog Nikolaj fat i Jens Wilhelm fra den danske miljøvirksomhed STRANDET, som arbejder med at sætte fokus på affald i naturen og plastgenanvendelse. Med støtte fra afdeling for
bæredygtighed ved Avannaata Kommunia fik de indkøbt de nødvendige maskiner til projektet og søndag d. 23. maj blev borgere i Upernavik budt indenfor til en demonstration af maskinerne og en snak om affald, genanvendelse og naturen. ”Det var dejligt at se og opleve opbakningen fra byens borgere og vi blev heldigvis bekræftet i at udfordringerne med de store mængder affald, som
ender i naturen, også er noget som optager mange lokale, både børn som voksne”, fortæller Jens Wilhelm, medejer af STRANDET. ”Nu håber vi bare at endnu flere kan få glæde af projektet og der findes en god løsning på de udfordringer der er med affald i mange Grønlandske byer og bygder”, slutter han.

For mere information kontakt:
Nikolaj Sørensen – Café de Upernavik – 270820 – cafeupernavik@gmail.com
Jens Wilhelm – STRANDET - +4528769936 – jens@strandet.io