airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 26 for centerområde i Qaarsut er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 17.06.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
17. juni 2022

Kommuneplantillæggets formål

I tilfælde af at en tsunami rammer Uummannaq-området, er det nødvendigt at kunne opretholde driften af lufthavnen i Qaarsut, da den vil indgå i beredskabet. Da de eksisterende boligområder i Qaarsut og vejen fra byen til lufthavnen kan blive ramt ved en tsunami, er der behov for at opføre boliger til luftshavnspersonalet i nærheden af lufthavnen.

Kommuneplantillægget udvider delområdegrænsen for centerområdet C02 i Qaarsut og fastlægger nye overordnede bestemmelser for delområdet. Dette vil gøre det muligt at opføre personaleboliger til lufthavnspersonalet inden for delområdet.

Der er ikke indkommet nævneværdige bemærkning til forslaget til kommuneplantillægget under høringsperioden, og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget uden ændringer af indholdet.

Kommuneplantillæg nr. 26