airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33, der muliggør byfornyelse af eksisterende rækkehuse langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna, Ilulissat

Det kommunale byudviklingsselskab, Avannaa Development, ønsker at igangsætte en større byfornyelse af eksisterende rækkehusbebyggelse langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna.
Alle boliger er i dag fraflyttet, idet boligerne er utidssvarende og i ringe tilstand.
20. juni 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 20.06.2022 til og med 01.08.2022.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget udlægger et nyt detailområde, med formål at muliggøre byfornyelse af de kommunale udlejningsboliger, beliggende langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna.

Byfornyelsen i området består grundlæggende af to dele; renovering og nybygning. Renoveringsdelen omfatter de eksisterende rækkehuse. Bebyggelsens tidligere kedelcentral nedrives for at give plads til opførsel af et nyt etagehus i op til 4 etager. Derudover udlægges der byggefelter til boliger i mellemrummene mellem eksisterende rækkehuse.

Ud over den bygningsmæssige fornyelse, udlægger kommuneplantillægget også principperne for udearealernes fremtidige udformning og anvendelse.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 01.08.2022.