airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projektansøgning for havnekompleks ved Hollænderhavnen

Avannaata Kommunia annoncerer hermed et modtaget projektforslag for havnekompleks i Delområde 1200-C19, Ilulissat.

Annonceringsperioden foregår fra den 27.09.2022 til og med 08.11.2022.
26. september 2022
Visualisering

Teknisk udvalg har valgt at støtte et projektforslag for havnekompleks i Ilulissat. Inden plangrundlaget bliver ændret, annonceres projektforslaget. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektansøgning

Projektet omfatter
Disko Bay Seagate A/S ønsker at etablere et havnekompleks ved Hollænderhavnen med henblik på at udleje faciliteter til de koncernforbundne selskaber: Disko Line, Blue Ice Explorer og Nuuk Water Taxi. Ideen bag projektet er at skabe bedre forhold for drift samt passagerer ved at anlægge et kajanlæg, der er tilpasset de skibe, som Disko Line opererer, samt en passagerterminal.

Disko Line indsætter i foråret 2023 et isklasse stålskib på 36 meter til at udføre sejlads iht. den 10-årige servicekontrakt med selvstyret. Der er i den nuværende havn i Ilulissat ikke plads til, at Disko Lines nye stålskib kan lægge til kaj, da havnen er fuldt optaget. Derfor ønsker Disko Bay Seagate A/S at etablere et havnekompleks i Hollænderhavnen således, at der er plads til hele Disko Lines flåde.

Projektet omfatter også adgangsvej, tankanlæg, kran, kontor og personaleboliger.

Alternative projektforslag
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag. Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til bebyggelse og anlæg i tilknytning til havnerelaterede centerformål.

Visualisering

Alle ansøgninger skal indeholde følgende
1. Oplysning om idé og anvendelse
2. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer
3. Oplysning om tekniske anlæg/installationer
4. Oplysning om trafikale påvirkninger, herunder placering af de nødvendige parkeringspladser
5. Overordnet tidsplan for udførelse
6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres

Tids- og aktivitetsplan
Fra den 27.09.2022 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.
Den 08.11.2022 kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: plania@avannaata.gl.