airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring erhvervsfiskeri Diskobugten

Udvalget for Fiskeri & Fangst i Avannaata kommunia har under på sit møde, d. 28. oktober 2022 besluttet, at Vedtægt for Avannaata Kommunia om erhvervsfiskeri med garn i forvaltningsområde Diskobugten skal i offentlig høring.
3. november 2022

Høringsvar til høringen skal afleveres på lokale erhvervskontor pr brev eller sendes pr. mail: avannaata@avannaata.gl senest tirsdag 3.januar 2023 kl. 15.00

Læs vedhæftet - se også hele udkast til vedtægtsforslag nedenunder:

• vedtægtforslaget
kort oversigt

------------------------------------------------------

UDKAST

Vedtægt for Avannaata Kommunia af xx.xx.22 om erhvervsfiskeri med garn i forvaltningsområde Disko Bugten.

I medfør af § 23, stk. 2 og § 33, stk. 2 i Landstingslov nr. 18 af 31.oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartut lov nr. 28 af 28. november 2016 og § 10. stk. 2 i Selvstyret bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Vedtægten finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fikeri efter hellefisk og fiskeri efter torsk i forvaltningsområde Disko Bugten defineret som nord for 68°52,5´N og syd for 70°30´N, i området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjerne for fisketerritoriet.

Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn er kun tilladt uden for de i bilagene markerede områder og kun i månederne januar, februar, marts, april og maj.

Fiskeri efter torsk med garn

§ 3. Fiskeri efter torsk med garn er kun tilladt uden for de i bilagene markerede områder.

Fælles bestemmelse

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan efter høring hos lokale foreninger lukke for garnfiskeri, hvis vinterisen besværliggør garnfiskeriet.

Foranstaltninger

§ 5. Overtrædelse af § 2 og § 3 kan medføre bøde og konfiskation. Stk. 2. Bøder efter stk. 1 kan pålægges juridiske personer efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

Ikrafttrædelsen

§ 6. Vedtægten træder i kraft ved kundgørelsen. Stk. 2. Samtidig ophæves gældende Vedtægt for Avannaata kommunia af 4 december 2022 om garnfiskeri efter hellefisk for forvaltningsområde Disko Bugten.

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Avannaata kommunia xx.xx 2022

_____________________________________

Palle Jerimiassen Borgmesteri

Avannaata kommunias vedtægt erhvervsmæssigt fiskeri med garn i forvaltningsområde Disko Bugten stadsfastes. Grønlands Selvstyre, den xx.xx. 2022

______________________________________

Karl Tobiassen

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst

Ilanngussaq 1

Sumiiffiit makku iluini inuutissarsiutingalugu qassusersorluni aalisarneq inerteqqutaavoq: Nuusaarsuk – Eqip avataa:

1. Sermermiut Nuuat 69⁰12`01`2N 51⁰08`16.7``W

2. 69°09`00`N 51°07`00``W

3. Pitoqqiup Nuua 69⁰08`07``N 51⁰02`20``W

Torsukattak – Ilulissat Avannaanni:

1. Nungaaq 69⁰57`44.6``N 51⁰00`9`7`W

2. Ikerasannguup Kangimut Nuua 69⁰55`08`7`N 51⁰01`10`8`W

3. Sammisunnguaq 69⁰53`45`3`N 50⁰47`57`2`W

4. Qeqertakassaap Saqqaa 69⁰54`38`8`N 50⁰46`58`8`W

5. Ilerfit 69⁰55`11`4`N 50⁰39`42.4`W

6. Anap Nunaa 69⁰55`19.0`N 50⁰36`44.6`W

Kort bilag [indsættes]

Kort bilag er kun udkast.