airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Teknisk udvalg på bygdetur


Udvalget for Teknik- og Miljø, TEKAT var, sammen med personale fra forvaltning for teknik, på bygdetur til Ilulissats bygder i slutningen af oktober.
17. november 2022

Turen skulle oprindeligt være gået til Upernavik og dens bygder, men grundet dårligt vejr blev turen til Upernavik aflyst, og en tur til Ilulissats bygder blev arrangeret i stedet. Turen til Upernavik og bygder er udskudt til næste år og derefter Uummannaq og Qaanaaq.

 

Turen gik første dag til Saqqaq og Qeqertaq og dagen efter til Ilimanaq og Oqaatsut. Formålet med turen var for teknisk udvalg at besigtige bygderne og tale med repræsentanter for bygdebestyrelserne. For medarbejderne fra teknisk forvaltning, var der særligt fokus på det igangværende oprydningsprojekt af dumpene i bygderne og tilsyn af kommunale bygninger.

I Ilimanaq er der et igangværende vejarbejdsprojekt, hvor lokale fra bygden, i samarbejde med kommunen er ved at udbedre vejnettet, ved bl.a. at støbe nye beton ATV-spor. Bl.a. i Saqqaq blev det efterspurgt, om man kunne opstarte et lignende projekt, og bygdebestyrelsen blev vejledt i, hvordan et sådan projekt gribes an. Det er kommunens holdning, at det altid er at foretrække, at benytte lokal arbejdskraft. Så sådanne lokale projekter vil som udgangspunkt altid kunne støttes af kommunen.

Bygdebestyrelserne var taknemmelige for udvalget og personalet fra teknisk forvaltnings besøg.

Der var en god dialog mellem de deltagende og bygdebestyrelserne. Der blev vendt mange emner, man ønsker at arbejde på at forbedre i fremtiden: Vejforhold, affaldshåndtering, natrenovation, kommunikation mellem bygderne og forvaltningerne, og flere andre ting.