airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 25, der muliggør udvidelse af Hotel Søma i Ilulissat, er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 13.12.2022, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
13. december 2022

Kommuneplantillæg nr. 25

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge bestemmelser for detailområde A29.3, så der konkret åbnes mulighed for en udvidelse af hotellet. Hoteludvidelsen placeres bl.a. på et areal, som tidligere var planlagt til etageboligbebyggelse.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra Indenlandsk Sømandsmission. Projektansøgning for udvidelse af hotellet har været annonceret i perioden 7. juli 2020 til 18. august 2020 iht. § 45a i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.

Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til projektansøgningen i høringsperioden, og der er ikke modtaget alternative projektforslag. Kommunalbestyrelsen har besluttet at meddele arealreservation til projektet samt at udarbejde dette kommuneplantillæg for at tilvejebringe det nødvendige plagrundlag for arealtildeling til den ønskede udvidelse.