airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 35 for Delområde 1200-A21, Niels Dorph-ip Aqquserna er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 10.03.2023, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
10. marts 2023

Kommuneplantillæggets formål 

Kommuneplantillæg nr. 35 til Kommuneplan  Avannaata Kommunia 2018-2030 med tillæg. 

Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge området til boliger i form af blandet boligbebyggelse. I den forbindelse udvides afgrænsningen for delområde 1200-A21, og der fastlægges nye detaljerede bestemmelser for detailområde A21.2, hvor der gives mulighed for at etablere åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Kommuneplantillægget fastlægger desuden bestemmelser for udlæg af interne veje og parkering.

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra KJ Greenland A/S.Projektansøgning har været annonceret i perioden 07. 12.2022 til 01.02.2023 iht. § 45a i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.

Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til projektansøgningen i høringsperioden, og der er ikke modtaget alternative projektforslag.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at meddele arealreservation til projektet.