airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udfordring at rekruttere driftsmedarbejdere – særligt i bygderne

Avannaata Kommunia og SIK har i løbet af 2022 drøftet timelønninger for driftsmedarbejdere i kommunen. Der er igennem drøftelserne opnået en forståelse for, at hvis timelønnen for driftsmedarbejdere øges, så vil det være en fordel for både de ansatte og Avannaata Kommunias drift.
22. marts 2023

Baggrunden for drøftelserne er, at Avannaata Kommunia og Teknisk Forvaltning længe har haft store udfordringer med at opretholde stabil drift særligt i bygderne. Dette skyldes blandt andet, at arbejdet ikke har kunnet lønnes således, at det har kunnet tiltrække den nødvendige arbejdskraft og fasteholde den.

Med et eventuelt nyt lønniveau for driftsmedarbejdere vil Avannaata Kommunia også få forbedret mulighederne for at udskifte private kontrakter med en ansættelse under kommunen til en forbedret timeløn. Dette giver også mulighed for at udvide arbejdsopgaverne, så de omfatter mere end dag- og natrenovation.

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har på sit møde 17. marts 2023 vedtaget en tillægsbevilling på 470.000 kr. til øgede udgifter til aflønning af medarbejdere og/eller betaling af private aktører på driftsområdet i Teknisk Forvaltning.

En forhandling om eventuel ændring i timelønnen for driftsmedarbejdere skal foregå mellem SIK og Departementets forhandlingsafdeling.

 

Tekst og foto: Dorthe Olander info@avannaata.gl