airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Projekthøring om turisthytter ved Ataa

Offentlig høring om projektforslag fra World of Greenland (WOG). Avannaata Kommunia annoncerer hermed modtaget projekt-forslag. Annonceringsperioden foregår fra den 05.04.2023 til og med 17.05.2023.
12. april 2023

Teknisk udvalg har valgt at sende et projektforslag fra World Of Greenland (WOG) for turisthytter ved Ataa i offentlig projekthøring. Anlægget skal udvikles med nye og ældre hytter til et ”High end” tilbud for op til 40 gæster i 20 gæstehuse med separat toilet. Videre etableres spabad, restaurant bygning, reception og fælles terrasser med gangbroer mellem alle bygninger samt lager, personalehus og flydende langgangsbro. Projektet skal samarbejde om aktiviteter ved Eqi Glaciser, ”Eqi Lodge” med samme ejer.

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

Projektansøgning touristhytter „Ataa Lodge“

 

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag. Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Kriteriet for alternative projektforslag er at anvendelsen skal være til turismeformål med faciliteter tilpasset særligt rekreativt område i Det åbne land. 

Alle ansøgninger skal indeholde følgende

1. Oplysning om idé og anvendelse

2. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer

3. Oplysning om tekniske anlæg/installationer
4. Oplysning om trafikale påvirkninger, herunder fragt af turister ind og ud af området

5. Overordnet tidsplan for udførelse

6. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres

 

Tids- og aktivitetsplan

Fra den 05.04.2023 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet samt bemærkninger til det annoncerede projekt.

Den 17.05.23 kl.16:00 lukker modtagelsen af projektforslag og bemærkninger.

Projektansøgning touristhytter „Ataa Lodge“

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside

https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl

Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.