airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afgifter fra krydstogtskibe skal tilfalde byer og bygder

Vi skal lokalt både have større indflydelse på, hvor mange krydstogtskibe, der kommer og vi skal have del i de indtægter, skibene lægger i afgifter, siger borgmester Palle Jerimiassen.
24. maj 2023

PRESSEMEDDELELSE

Sommeren står for døren og turisme fra krydstogtsskibe ser ud til at slå rekord. I byer og bosteder i Avannaata Kommunia er der anmeldt tæt på 100 anløb af krydstogtsskibe op langs kysten med tæt på 30.000 passgerer. Langt de fleste skibe, 80, anløber Ilulissat. Altså en pæn stigning i turismen, som falder godt i tråd med kommunens politik.

Men borgmester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia, er alligevel parat til at sige nej tak til krydstogtsskibe fremover eller begrænse deres anløb væsentligt, hvis ikke man i Grønland sikrer større lokal indflydelse på anløb og mulighed for indtjening.

”Vi er nået smertegrænsen. Kapacitetsmæssigt kan vi slet ikke klare så mange skibe. Vi skal skabe turisme som vi kan overkomme og turisterne skal betale for de nødvendige infrastrukturforbedringer der skal til og vi som kommune skal tjene penge på turisterne, vi afholder selv udgifterne nu og det er ikke holdbart. Vi skal lokalt både have større indflydelse på, hvor mange krydstogtskibe, der kommer og vi skal have del i de indtægter, skibene lægger i afgifter,” siger borgemester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia.

I Færøerne er det, det lokale havneselskaber og kommuner, der hver især opkræver afgifter fra krydstogtskibe og også får indtægterne. I Thorshavn har kommunen etableret et kommunalt havneselskab, som sender fakturaer direkte til krydstogsskibene og dermed sikrer indtægter til at udvikle og forbedre faciliteter.

I Grønland opkræves afgifter nationalt og bliver dér. I 2022 betalte krydstogtsselskaberne 1,7 mio. kr i afgifter for at anløbe Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq.

”Men vi fik i byerne ikke én krone af de indtægter. Men det er her lokalt skibene kommer og her vi har større udgifter til pontonbroer, affaldshåndtering, rengøring osv. Så det skal helt klart laves om, hvis vi skal kunne blive ved med at sige velkommen til så mange krydstogtsskibe,” siger borgmesteren.

Et bosted som Ilimanaq med omkring 50 indbyggere har udsigt til anløb af 3 krydstogtskibe med 1180 passagerer på hvert. I Uummannaq med knap 1.500 indbyggere ankommer der i løbet af tre måneder 22 skibe med planlagt 4.800 turister.

”Det er jo en ordentlig mundfuld for de små samfund og vi ønsker at sikre en mere bæredygtig turisme ved at kunne bruge indtægter fra afgifter i krydstogtsindustrien til at forbedre fx kajpladser og andre faciliteter som turisterne forventer. Så vil det også gavne lokalbefolkningen,” siger PJ

Borgmesteren glæder sig over en ny rapport fra Visit Greenland, som kortlægger den grønlandske krydstogtsindustri. Her fremgår det blandt andet, at Grønland er en af de billigste destinationer, når det kommer til afgifter. Flere destinationer som Anchorage, Rønne og Shetlandsøerne har både priser der dobbelt og tredobbelt i pris sammenlignet med Grønland.

Krav om indflydelse på antal anløb

I Avannaata Kommunia er man glad for turister og udvikling af området prioriteres som et vigtigt fremtidigt indtægtsområde. I Visit Greenlands rapport fremgår det også, at er en gode måde at sprede turismen op langs kysten. Men det skal planlægges bedre. Byer og kommunen ser først omfanget, når Visit Greenland opdaterer sin Cruise Call List.

”Det skal ændres, så vi lokalt er med til at regulere både tidspunkter og antallet af turister fra krydstogtskibe. Risikoen på lang sigt er, at vi ikke længere er en attraktiv turistdestination og et attraktivt sted at holde arrangementer og konferencer, siger borgmesteren.

Politisk er der fokus på, at balancere væksten i turisme, så også lokalbefolkningen stadig føler sig hjemme i egen by og det prioriteres at tiltrække en række kulturelle og sportslige arrangementer, som også er interessante for lokalbefolkningen. Hen over sommeren 2023 er der fx grønlandsmesterskab i kajak, Inuit Circumpolar Conference topmøde med en række kulturelle arrangementer, Midnight Marathon og armbrydningsstævne. Hoteller og andre overnatningssteder er allerede fuldt besatte i sommersæsonen, hvor turister kommer til byer og ofte overnatter i flere nætter. Her er det vigtigt, at skabe en balance, mener Borgmesteren, så alle får en god oplevelse.

Han har fulgt debatten om krydstogtskibe i andre lande, og reaktionerne hos de lokale indbyggere.

”I byer i Sydeuropa går lokalbefolkningen på gaderne i demonstration imod den sværm af turister, som kommer ind fra krydstogtskibe og skaber trængsel og efterlader slid og affald og irritation hos de lokale. Det skal vi undgå sker hos os, så vi skal have medindflydelse på hvornår og hvor mange krydstogtsskibe, der kommer,” siger PJ.

Og han frygter ikke, at krydstogtsturisterne holder sig væk.

”Nordvestgrønland er et populær destination. Mange af selskaberne bruger foto herfra i deres markedsføring og vi oplever en stigende interesse for vores område. Så vi skal værne om, at det også bliver en god oplevelse at være turist fra et krydstogtskib fremover. Og at man kan blive ved med at besøge et unikt sted, der ikke er helt nedslidt og møde en gæstfri lokal befolkning, der har lyst til at byde alle typer turister velkommen, ” siger borgmesteren.