airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 33 ”Jørgen Guldagerip Aqqutaa”, Ilulissat er endeligt vedtaget.


Offentlig bekendtgørelse - Kommuneplantillæg nr. 33 for DELOMRÅDE ILU 1200-A10, ”Jørgen Guldagerip Aqqutaa”, Ilulissat er endeligt vedtaget.
24. maj 2023

Kommuneplantillægget udlægger et nyt detailområde, med formål at muliggøre byfornyelse af de kommunale udlejningsboliger, beliggende langs Edvard Sivertsen-Ip Aqquserna.

Byfornyelsen i området består grundlæggende af to dele; renovering og nybygning. Renoveringsdelen
omfatter de eksisterende rækkehuse. Bebyggelsens tidligere kedelcentral nedrives for at give plads til opførsel af et nyt etagehus i op til 4 etager. Derudover udlægges der byggefelter til boliger i mellemrummene mellem eksisterende rækkehuse.

Ud over den bygningsmæssige fornyelse, udlægger kommuneplantillægget også principperne for udearealernes fremtidige udformning og anvendelse.

Kommuneplantillægget har været i høring og blev sendt ud i 2 ugers forlænget høring d. 02.11.2022 til d. 16.11.2022 da der efter første høringsperiode blev foretaget en mindre justering af et enkelt punkt i bestemmelserne.

Kommuneplantillægget kan læses ved at følge dette link:
Kommuneplantillæg nr. 33

kpt-33_1200-a10_forslag-revob.pdf (avannaata.gl)