airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Velbesøgt borgermøde i Qaannaq

Kommunens Økonomiudvalg i dialog med indbyggere i Qaanaaq
22. juni 2023

Velbesøgt borgermøde i Qaanaaq

Alle stole var besat, da Økonomiudvalget havde inviterede til borgermøde i Qaannaq tidligere på foråret. Tæt på 50 mennesker var mødt op og spørgelysten var så stor, at mødet blev forlænget med 2 timer.

Spørgsmålene kom vidt omkring. Indbyggerne spurgte til konsekvenser af de bevægelser, de oplever i undergrunden i området og fik forklaret, at der politisk er stor opmærksomhed på de udfordringer der er flere steder i kommunen på grund af klimaforandringer.

Flere spørgsmål fra deltagerne drejede sig om flere og bedre boliger og veje i området og om muligheder for et nyt havneanlæg.

Ifølge flere af deltagerne på borgermødet, så er der i hverdagen langt fra Qaannaq til Ilulissat og nogle deltagere var interesseret i at høre om muligheder for en kommune-deling. Avannaata Kommunia har gang i en udredning af muligheder og konsekvenser af en kommunedeling, som ventes færdig i løbet af 2023.

Lokale løsninger bedst

I dag er der omkring 35 kommunalt ansatte i Qaannaaq og budskabet fra politikerne til borgerne var, at de gode løsninger skal findes lokalt.

”Det er lokalt, man bedst kender til forholdene og det er også lokalt man skal finde mange af de løsninger og initiativer, der er brug for. Hvis der er tvivl, så kan man altid få rådgivning fra centraladministrationen og vi skal hele tiden forsøge at gør det bedre. Men I ved, hvad der er bedst heroppe,” sagde Avannaata Kommunias borgmester Palle Jerimiassen – også formand for Økonomiudvalget.

Politikerne gjorde også opmærksom på, at både lokaludvalg og bygdebestyrelser i Qaanaq-området har penge og muligheder for at sætte gang i forbedringer på visse områder.

”Kommunalbestyrelsen er interesseret i at give så meget medbestemmelse lokalt som muligt. Fra 2023 er anlæ gsmidlerne fordelt efter indbyggertal og det giver også nogle muligheder for at beslutte på byggeri og vedligeholdelse, ” sagde Palle Jerimiassen på borgermødet.

Tilbagemeldingerne fra borgermødet var positive. Det blev værdsat, at dele af kommunalbestyrelsen – endelig – kom til Qaanaaq og også i løbet af turen holdt møder med kommunens personale.

Indtjening i fremtiden

I dagene efter havde borgmesteren også møder med bestyrelse og ledelse i den lokale fiskefabrik, med håndværksmestre og medlemmer af Thulefonden. Det var et ønske fra borgermødet, at der kommer mere gang i fiskeriet og erhvervsudviklingen i Qaannaq-området. Thulefonden har bevilliget penge til en undersøgelse af fiskearter, der kan sikre at fiskere i Qaannaaq-området kan få indtægter gennem fiskeri også i de isfrie perioder.

Under besøget kom det frem, at der var problemer med levering af visse byggematerialer til skolen, hvor der er bevilliget midler til i 2023. For at undgå at de afsatte midler, knap 1 million kroner, bliver brugt, har en delegation fra forvaltningen i Ilulissat efterfølgende været i Qaanaaq og drøftet istandsættelse med entreprenører og håndværkere i byen. Det forventes, at midlerne i 2023 bliver brugt på istandsættelse af tre huse og at arbejdet på skolen gennemføres i 2024.

Fra Økonomiudvalget deltog følgende medlemmer/suppleanter i borgermødet i Qaannaq:

Borgmester Palle Jerimiassen (UA), formand

Jens Ole Nathanielsen (IA)
Anthon Frederiksen (N)
Lena Ravn Davidsen
Ane Qujaukitsoq
Margrethe Christensen (S)

Du kan finde de politiske udvalg i Avannaata Kommunia og deres medlemmer her.

Find også lokaludvalg og bygdebestyrelser, som er med til at beslutte lokalt, hvordan visse områder udvikles.