airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig høring

Centerområde ved Konrad Chemnitzip Aqq. i Ilulissat
22. juni 2023

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C30 i Ilulissat

Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 ” Centerområde ved Konrad Chemnitzip Aqq.",” i Ilulissat er godkendt af Teknisk Udvalg på mødet d. 24. maj 2023 og udsendes i offentlig høring.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 43 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 20.06.2023 til og med 15.08.2023.

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C30 i Ilulissat

Kommuneplantillæggets formål

I dag harmonerer erhvervsområdet dårligt med den omkringliggende by og de mange bløde trafikanter, der dagligt passerer igennem området.

Formålet med kommuneplantillæget er at byfornye erhvervsområdet ved Konrad Chemnitzip Aqq, til bymæssig bebyggelse med mulighed for boliger.

Dette betyder, at fremtidens tunge erhverv, samt flere af de nuværende aktiviteter i B07, vil placeres uden for Ilulissats centrum.

Arealrettighedshavere i området kan fortsætte drift i nuværende omfang, men kun udvide erhvervet, hvis det er i overensstemmelse med nærværende bestemmelser.

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 15.08.2023.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 387717 eller på mail: plania@avannaata.gl