airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til ”Udviklingsplan for Uummannaq”

Avannaata Kommunia har udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for Uummannaq. Dette arbejde er påbegyndt for at sætte mål og visioner for byens fremtid, samt at sikre sig byen bevarer og udvikler sin kvalitet.
29. juni 2023

Planens formål

I planen arbejdes der med der med en række temaer. Disse temaer er blandt andet erhvervs- og havneprojekter, kultur- og fritidsprojekter, udvikling af centerområder, udvikling af boligområder, byudvikling på nye arealer. Der bliver blandt andet udpeget fremtidige erhvervsområder nordvest for byen, ligesom der også bliver udlagt læmole i Spraglebugten (Kangerloqqisoq), for at forbedre forholdene for jolleejere.

Derudover ses der på et scenarie, hvor den klausulerede zone omkring reservevandssøen nedlægges for at give muligheder til f.eks. boligbyggeri nær byens centrum. I den eksisterende by foreslås en fortætning og forskønnelse, hvor faldefærdige bygninger, og ubrugte fundamenter anvendes til ny bebyggelse.

Der ses ligeledes på kulturområdet, hvor forslaget om en udnyttelse af B-02 til kulturhus beskrives, ligeledes foreslås lysinstallationer rundt om i byen. Derudover bygger planen på et princip, hvor tilgængeligheden bliver forbedrede gennem nye stier og veje, der samler byen bedre.

Ved en evt. senere vedtagelse af en udviklingsplan for Uummannaq, vil byen få et samlet dokument, der beskriver muligheder og visioner for fremtiden. Det er et dokument, der kan anvendes til den videre planlægning af byen, blandt andet ved, at indarbejde indholdet i kommuneplanen.

Forslag til ”Udviklingsplanen for Uummannaq” er fremlagt i offentlig høring i perioden: 28.06.2023 til og med 23.08.2023.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 23.08.2023.

Forslaget kan i sin helhed læses her:  https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/hoeringer/