airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg 40, nyt elværk i 1500-E13 i Uummannaq

Uummannaq Elværk er forældet, så for at sikre en stabil drift i fremtiden, skal der gøres plads til et nyt elværk i Uummannaq. Det eksisterende elværk i centrum af Uummannaq skal bibeholdes som backupfacilitetet.
31. juli 2023

Forslag til ”Nyt Elværk i Delområde 1500–E13 Uummannaq” er fremlagt i offentlig høring i perioden: 28.07.2023 til og med 22.09.2023.

Kommuneplantillæggets formål

Det nye elværk skal placeres mellem det børnehjemmet og vandspærrezonen mod nordvest.

Kommuneplantillægget ændrer på delområdets samlede anvendelse, fra friholdte område (D08) til nyt delområde for Tekniske anlæg og infrastruktur (E13), til nyt elværk. 

Området med det nye elværket grænser op til vandspærrezonen i Delområde D08 nord/vest og Delområde C05 i syd/øst. Vejanlæggets placering og udformning justeres ligeledes fra Radioqarfiup Aqqutaa, mellem B-nr. 1536 og B-nr. 1698.

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 22.09.23

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/hoeringer/