airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 36 er vedtaget:

Det er nu vedtaget at man må bygge turisthytter
8. august 2023

Opførelse af flere turisthytter i et særlig rekreativt område ved „Aattartoq“ i Delområde 003-L14, Det åbne land.

Kommuneplantillægget har til formål at skabe mulighed for opførelse af flere større turisthytter i området. 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 04.08.2023, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er at styrke området ved Aattartoq ved at udlægge mulighed for etablering af flere større turisthytter. Fastlæggelse af nye bestemmelser for delområdet, skal finde grundlag for fremtidig kommerciel turisme, hvor der åbnes op for flere ansøgere parallelt med at besyttelse af naturen og kulturarven sikres.

Delområdet ligger i Det åbne land, grændser op til Den landskabelige bufferzone for UNESCO ved Ilulissat isfjord og forventes derfor at kunne ses fra UNESCO-området. Færdsel til / fra området må ske inden for fastlagte kørselskorridorer på vinteren med snescooter/ hundeslæde for at ivaretage den sårbare natur.

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

Samtidig åbnes der op for nye arealtildelinger for hytter området.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/godkendt/