airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Mere udvikling og mindre administration

En enig kommunalbestyrelse tager ansvar for fremtiden
Af borgmester Palle Jerimiassen (AT), Avannaata Kommunia
8. september 2023

Jeg er meget bevidst om mit ansvar som øverste leder for kommunalbestyrelsen og dermed for borgerne i kommunen. Som øverste leder for administrationen i Avannaata Kommunia påtager jeg mig opgaven med ydmyghed og altid med et lyttende øre til kommunalbestyrelsen, borgerne og virksomhederne.

Uanset om vi går igennem gode eller dårlige tider, så løber jeg ikke fra mit ansvar. Jeg sidder som borgmester, nu for anden periode og jeg er glad for og stolt over at kunne samle kommunalbestyrelsen i enighed i næsten alle de sager, som vi behandler. Det er vigtigt for vores kommune, at der er så stor villighed til i fællesskab at finde gode løsninger uanset partifarve.

Nu er vi havnet i en uheldig situation i forhold til kommunens økonomiske situation. Der er udfordringer med vores likviditet især pga. budgetoverskridelser fra sidste år. Som jeg tolker det, så er det ikke dårlig forvaltning af vores midler, som forårsager den situation, vi er havnet i. Det er hverken bevidst fra administrationens eller kommunalbestyrelsen side.

Kommunen har omkring 1.700 ansatte og i dag bruger vi 800 mio. kr. på lønninger ud af vores samlede budget på kr. 1.0 mia. - dvs. 80% af vores omsætning. Planen er, at lønninger i fremtiden skal udgøre omkring 60%, så vi kan have råd til anlægsinvesteringer og for eksempel mulighed for at bygge flere boliger. Det vil komme til at betyde færre ansatte på alle niveauer. Nogle stillinger bliver ikke genbesat eller forlænget. Andre skæres væk ved naturlig afgang og så vil der blive afskedigelser – blandt andet af de servicestillinger, der blev opnormeret under Corona. Lade mig tage et par håndgribelige eksempler:

 Under coronapandemien opnormerede vi flere steder i kommunen ansatte til ekstra rengøringsopgaver.

 Kommunen ansatte også ekstra personale under Corona til at sikre ekstra hjælp hos ældre ældre i eget hjem, på alderdomshjem, børnehaver mm. Hvor personale fx tidligere arbejdede 2 timer fik de nu 8 timer.

Eksemplerne viser, at kommunens udgifter til lønninger og dermed serviceniveauet for borgerne steg markant på visse områder under Corona. Måske kunne vi have grebet ind tidligere, men nu tilpasser vi administrationen til før-Corona niveau.

Mere udvikling, smartere administration

Andre spareøvelser er også meldt ud fordi vi generelt ønsker at nedbringe kommunens driftomkostninger for at sikre flere midler til at udvikle vores kommune. Siden jeg blev borgmester har vi øget vores driftomkostninger med 150 millioner, selvom vores aktiviteter og dermed befolkningens demografi ikke har ændret sig væsentligt. Størstedelen af vores omkostninger går til lønninger og jeg har i samarbejde med den øvrige kommunalbestyrelse lært, at vores økonomiske dispositioner skal være anderledes fremadrettet.

Det giver dønninger at skulle sige farvel til dygtige kollegaer og ansatte, der alle hver dag har gjort en forskel for borgere i vores kommune. Vi bestræber os på at afskedigelser sker i forståelse med organisationerne og de spilleregler der gør sig gældende inden for området. Der er stor mangel på arbejdskraft i vores kommune, så jeg er ikke bange for at ledigheden stiger, men forudser at de kompetente mennesker vi må sige farvel til, får tilbud om nye muligheder i vores samfund.

Omstrukturering af forvaltninger og flere midler til udvikling har været diskuteret af alle relevante stående politiske udvalg i kommunen, i kommunens Økonomiudvalg og i kommunalbestyrelsen. Processen har været beskrevet også i forhold til antallet af ansatte, så oppositionen har været involveret i samtlige beslutninger vedrørende kommunens økonomi.

Det er derfor nu, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal tage ansvar og vise borgerne en tryg og holdbar retning for fremtiden.