airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nye byggefelter i Uummannaq

Offentlig bekendtgørelse Kommuneplantillæg nr. 37, Boligområde ved Illuigaq, Uummannaq

Planen omfatter en opdatering af delområdets byggefelter, herunder udlæg af nye byggefelter, udtag af eksisterende byggefelter og justering af eksisterende byggefelter, samt ændring af vejudlæg.
27. september 2023

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.09.2023, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning. 

Kommuneplantillæggets formål

Hovedformålet med dette kommuneplantillæg er at udlægge nye byggefelter inden for delområde A12, for at give mulighed for opførelse af flere boliger. Herudover er formålet at justere vejudlæg og reducere antallet af byggefelter i detailområde A12.2, så de tilpasses den konkrete byggemodning i området.

Videre forløb

Tidligere ansøgere af de reviderede byggefelter har førsteret til byggefelterne i A12.2, resterende ledige byggefelter kan ansøges via kommunens hjemmeside: https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/arealbestemmelser/ledige-byggefelter/uummannaq/

Ledige byggefelter kan ansøges 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse, med frist d. 20.10.2023. Herefter vil der vil være lodtrækning om tildeling af arealreservationer på disse.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside.