airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Børnetopmøde

Børn og unge mødes for at drøfte rettigheder og fritidsaktiviteter
17. oktober 2023

Af borgmester Palle Jerimiassen (AT), Avannaata Kommunia

Kære medlemmer og andre fra Meeqqat Isummersorfiat / Børnerådet.

Tak for muligheden for at sige et par ord.

 

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har vedtaget en procedure, hvor vi skal høre børn og unges meninger før vi træffer beslutninger, som vedrører dem.

 

De forslag, som Meeqqat Isummersorfii / Børnerådene afleverede til kommunen, er i år blevet behandlet i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende alle jeres forslag og sendte dem videre til de relevante forvaltninger i kommunen med henblik på implementering af disse.

Også de budskaber, som fremsættes af unge talere på Nationaldagen, lægger vi mærke til og tager dem som vores opgaver.

Jeres budskaber vedr. klimaforandring og håndtering af affald blev også velmodtaget og godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Når vi drøfter jeres budskaber, så lægger vi vægt på, at vi træffer beslutninger ud fra jeres budskaber.

Avannaata Kommunia værdsætter de emner i fokuserer på under jeres topmøde og vi er også i gang med at udarbejde en strategi.

 

Vi værdsætter trygge miljøomgivelser og gode rammer for indlæring.

 

Vi arbejder løbende for et sundt samfund og velfærd til alle, som vi skal samarbejde og være fælles om at skabe.

Som en del heraf arbejder vi fortsat at skabe gode fritids-og kulturelle aktiviteter og arbejder for at udvikle det, vi allerede har på disse forhold.

 

Det er mit håb, at I ikke glemmer at indhente de ældres viden om den kulturelle udvikling i forbindelse med jeres debatter, da disse jo har båret os gennem mange generationer til det, vi har i dag.

Avannaata Kommunia har en målsætning om, sammen med børn og unge, at skabe klare rammer.

Avannaata Kommunia ønsker at være den der giver mulighed for at børn og unge selv skaber noget og som definerer deres målsætninger.

 

Jeg håber at I vil opnå gode resultater på jeres topmøde, og jeg ser frem til at høre fra jer om hvad I er blevet enige om.

Jeg ønsker jer god arbejdslyst.

Qujanaq.