airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Hunde I Upernavik boligområder

Permanente hundearealer?
13. november 2023

Borgere i Upernavik har hunde stående ved deres huse i boligområderne. Dette har længe været en praksis i byen, men der kan kun laves midlertidige arealtildelinger til hunde.

Dette skaber administrative problemer i byen, og konflikter mellem hundeejere.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47, for hunde i Upernavik boligområder, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.11.2023 til og med 25.12.2023. 

 

Læs hele forslaget: hunde-upv-ktp-hoering.pdf (avannaata.gl)

 

Kommuneplantillæggets formål:

Formålet med dette kommuneplantillæg er at tillade hunde i boligområder i Upernavik, A2, A3, A4 og C3, sådan at borgere kan få permanente arealtildelinger til hunde. 

Hunde skal stadig holde afstand til andre huse på 7,5 meter, jv. Kommunens hundevedtægter.

Kommunen opfordrer alle borgere til at komme med deres kommentarer, både positive såvel som negative.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle, borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 25.12.2023.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://kommunnia.avannaata.gl