airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyt delområde i Ilulissat er vedtaget

Der udlægges et nyt centerområde på Nordre Næs.
21. november 2023

Kommuneplantillæg nr. 41, for Delområde 1200-C29, Ny delområde i Ilulissat Nord er vedtaget.

 

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at få mere centerområde uden for bymidten. Et nyt delområde er udlagt, kun med overordnede bestemmelser, med henblik på anvendelse til center- og hotelformål.

 

 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 21.11.2023, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er, at udlægge ny centerområde med center og hotel formål.

 

Derfor udlægges et nyt centerområde på Nordre Næs. Med det kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede bestemmelser for C29 Centerområde i Ilulissat Nord.

 

Kommuneplantillægget kan læses ved at følge dette link: https://bit.ly/KPT41C29

 

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/godkendt/