airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 48 er vedtaget.

Området Uummannatsiaq er en gammel bygd som har stor værdi for mange
17. november 2023

"Uummannatsiaq“ i Delområde 0003-L08 -Det åbne land.

 

Kommuneplantillægget har til formål at skabe mulighed for opførelse af flere hytter og teltplatforme i området. 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 15.11.2023, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål.

 

Kommunen ønsker at give borgere og lokale turistoperatører bedre mulighed for at anvende Uummannatsiaq til rekreative formål.

 

Området er en gammel bygd som har stor værdi for mange, men er i risikozonen for tsunami.

 

Det nye kommuneplantillæg definerer tsunami sikkerhedszoner for byggeri og giver mulighed for at bebygge områder tættere på kystlinjen end de 100 m som er gældende nu. Kommuneplantillægget tillader også midlertidige teltplatforme og tættere bebyggelse end tidligere.

 

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl eller på kommuneplanens hjemmeside https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/godkendt/