airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyt elværk Ummannaaq

Kommuneplantillæg nr. 40 til Avannaata
Kommuneplan 2018-30 med tillæg
27. december 2023

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 27.12.2023, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

 

Uummannaq Elværk er forældet, så for at sikre en stabil drift i fremtiden, skal der gøres plads til et nyt elværk i Uummannaq.

 

Det eksisterende elværk i centrum af Uummannaq skal bibeholdes som backupfacilitetet.

 

Det nye elværk skal placeres mellem det børnehjemmet og vandspærrezonen mod nordvest.

 

Kommuneplantillægget ændrer på delområdets samlede anvendelse, fra friholdte område (D08) til nyt delområde for Tekniske anlæg og infrastruktur (E13), til nyt elværk. 

 

Området med det nye elværket grænser op til vandspærrezonen i Delområde D08 nord/vest og Delområde C05 i syd/øst. Vejanlæggets placering og udformning justeres ligeledes fra Radioqarfiup Aqqutaa, mellem B-nr. 1536 og B-nr. 1698.

 

Delområdet skal bruges af Nukissiorfiit til bygning og drift af et nyt elværk.