airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst skal tage sig tid til at mødes med fiskerne

Høringsfrist på ny fiskerilov bør udskydes
10. januar 2024

Udkastet til en ny fiskerilov for Grønland blev efter årtiers tilløb sendt i høring i december 2023.


Udkastet har 16 kapitler og er på næsten 150 sider og det omfattende materiale er en stor mundfuld for fiskerne i Avannaata Kommunia. De har derfor holdt møder de seneste dage med politikere i Avannaata Kommunia for at fortælle om deres frygt for, at de ikke til fulde forstår fiskeriloven og hvilke konsekvenser de vil være for deres daglige liv og for den kommende generation og samfund. De mener, at de ikke har nok tid til at komme med høringssvar pga den korte høringsfrist.


Høringsfrist for kort
Den nye fiskerilov har været knap 20 år undervejs og høringsfristen er allerede 24. januar 2024.


”Det er alt for kort høringsfrist. Fiskerne er selvfølgelig nervøse for, om de til fulde forstår, hvilke konsekvenser loven vil få. Det er meget materiale og hvis alle skal have en fair chance for at forstå den omfattende lov og komme med vigtige input, så skal fristen forlænges,” siger borgmester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia.


Størstedelen af borgerne i Avannaata Kommunia er direkte eller indirekte afhængige af indtægter fra fiskeriet. Så der er mange interesser på spil, og en ny fiskerilov er vigtig ikke bare for de mange fiskere i Avannaata Kommunia men for hele landet.


”Vi skal både værne om og forny fiskeriet. Jollefiskeri er et stort erhverv i Avannaata Kommunia, så det handler om levebrød og også om livsstil og identitet. Mange familier vil blive påvirket og det er vigtigt at lytte til deres stemmer og give dem en reel chance for at deltage i høringen,” siger Palle Jerimiassen.


Mød fiskere i hele kommunen

Både han og fiskernes organisationer undrer sig derfor over, at Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Kim Kielsen (S), kun har planlagt at holde ét borgermøde på to timer i Ilulissat.


Borgmester Palle Jerimiassen (AI) og fiskernes organisationer vil på det kraftigste opfordre Kim Kielsen til også at holde møder også i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Knap 50% af eksportindtægterne fra fiskeri kommer netop fra Avannaata Kommunia og erhvervet er vigtigt i alle byer og bosteder.


”Det er ikke godt nok kun at holde ét borgermøde. Fiskerne kan med rette forvente at få en ordentlig dialog med ministeren, så de både kan få præsenteret den nye lov ordentligt og komme med værdifulde bidrag til det fortsatte arbejde med fiskeriloven,” siger borgmester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia.