airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring: Boligområde Ilulissat Nord nr. 50

Plangrundlaget for delområde 1200-A30 skal have en mindre ændring. Byggefelt nr. 24 skal fjernes fra planen.
22. januar 2024

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 22.01.2024 til og med 04.03.2024.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34, Boligområde i Ilulissat nord

Kommuneplantillæggets formål

Udvalget for teknik har besluttet, at plangrundlaget for delområde 1200-A30 skal ændres påny.


Dette sker for at fjerne et byggefelt (byggefelt nr. 24), som tidligere er indgået i planen. Af denne grund foretages en ny høring for det nye kommuneplantillæg nr. 50.


Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.


Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside
https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/indgiv-hoeringssvar/ eller pr. mail til plania@avannaata.gl.  Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.


Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.


Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 04.03.2024
.