airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kirkegården i Uummanaaq udvides

Nye grave bliver klar til  sommeren 2024
20. februar 2024
Det er nødvendigt at udvide kirkegården i Uummannaq for at skabe plads til fremtidige grave.
𝐓𝐢𝐝𝐬𝐩𝐥𝐚𝐧
Nye grave bliver klar til at tage i brug i sommeren 2024.
Arealet for kirkegården skal udvides i nordøstlig retning.
Kommuneplantillæg for udvidelse af kirkegården, Delområde D06 i Uummannaq, er vedtaget.
Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 13.02.2024, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
Udvidelsen af kirkegården gør at Delområde B07 bliver inkluderet i delområde D06.
Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.