airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledigt byggefelt i Ilulissat

Annoncering af ledigt byggefelt i Centerområde syd for drikkevandssøen
21. februar 2024

Kommunen annoncerer hermed byggefelt 1 i Centerområdet C24.1 som ledigt.


Byggefelt 1 giver mulighed for at opføre et hotel, vandrehjem og lignende indkvartering.


Der er mulighed for at søge om areal eller arealreservation til byggefelt 1 frem til den 13. marts 2024.


Alle ansøgninger, der indkommer før eller senest den 13. marts 2024 kl. 24.00, vil blive betragtet som samtidige.

Ansøgninger, der modtages efter den 13. marts 2024 kl. 24.00, vil ikke blive taget i betragtning.

 

Kommuneplan for C24 Centerområde syd for drikkevandssøen

Kommuneplantillægget kan læses på https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/by-og-bygd/ilulissat/1200-c24-da/  eller rekvireres ved henvendelse hos Arealadministration, Forvaltningen for Anlæg og Miljø (Teknikkeqarfik).

Som ansøger er vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvilke bestemmelser der gælder for området ved at læse kommuneplantillæg nr. 32 ILU1200-C24 "Centerområde syd for drikkevandssøen" af 20.12.2022.

Det er politisk bestemt, at byggefeltet skal udnyttes fuldt ud til hotel eller lignende.


Byggemodning.
Bygherre foretager selv en privat byggemodning.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

  • Enhver juridisk person; enkeltperson, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal.
  • Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed til det samme byggefelt og/eller byggeområde.
  • For at være kvalificeret ansøger skal der som minimum foreligge en tilkendegivelse fra långiver

Bestemmelser vedrørende annoncering af ledige byggefelter kan ses på Avannaata Kommuneplania:

https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/arealbestemmelser/om-arealtildelinger/ansoegning-om-arealtildeling/#B


Ansøgningen skal vedlægges:

  • Realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
  • En beskrivelse af projektet, hvad der ønskes opført samt formål i tekst og/eller tegning.
  • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgerens økonomiske mulighed for at realisere det ansøgte byggeri.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning.

 

Det er ansøgerens ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen kontrollerer ikke ansøgningerne før end efter endt ansøgningsfrist.


Alle ansøgninger, der indkommer før eller senest den 13. marts 2024 kl. 24.00, vil blive betragtet som samtidige. Ansøgninger, der modtages efter den 13. marts 2024 kl. 24.00, vil ikke blive taget i betragtning.


Tildelingsproces:
Hvis der på den annoncerede dead-line indkommer flere kvalificerede ansøgere til det samme areal, vil det blive afgjort ved lodtrækning, hvem der får arealreservationen. Lodtrækningen vil blive foretaget med offentlig adgang.

Ansøgere vil blive informeret om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø (Teknikkeqarfik), Arealadministration på areal@avannaata.gl.

 

Ansøgning om arealreservation skal sendes til Arealadministration, Teknikkeqarfik, Noah Mølgårdip aqq. 9, Postboks 1023, 3952 Ilulissat, eller elektronisk til areal@avannaata.gl.