airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansatte klar til Familierådslagning

Metoden skal styrke børn og unges trivsel
23. februar 2024

24 ansatte i Avannaata Kommunia har gennemgået og bestået 5 moduler i metoden ”Familierådslagning”.


Det blev fejret i Ilulissat, hvor det 5. modul blev afholdt og deltagerne fik diplomer. De ansatte er fra dagtilbud, skoler og fritidshjem i Ilulissat og de har gennem de seneste 2 år gået på kursus sammen for at blive dygtige til at bruge Familierådslagning.


Familierådslagning er en metode, der giver familien, barnet og den unge en stemme og hvor familien sætter sig sammen med en ’samordner’ der kender metoden og kan vejlede undervejs. Sammen kan de beslutte, hvad der fremadrettet skal ske for et barn eller en ung der mistrives.


”Familierådslagning passer godt ind i den grønlandske familiekultur. Den giver mulighed for tidligere end i dag at finde løsninger sammen med familiens netværk. Jeg er imponeret over det store arbejde, som de ansatte har lagt i at blive opkvalificeret,”, siger direktør Aviaja Madsen, Forvaltning for Familie, Avannaata Kommunia.


Hun fortæller, at de ansattes kompetenceudvikling inden for Familierådslagning sker i samarbejde med Socialstyrelsen og at ansatte i Upernavik er de næste, der skal i gang i løbet af foråret 2024.


”Det stærke ved Familierådslagning er, at vi kan samle familien og andre vigtige personer i familiens private netværk for at lave en plan. Erfaring fra andre steder metoden bruges er, at der kan findes bedre løsninger tidligere, så vi kan forbygge alvorlig mistrivsel ved at rette op hurtigere, ” fortæller Aviaja Madsen.


Initiativtager til en Familierådslagning kan være alle, der har en bekymring eller ser en fare for et barns eller et ungt menneskes sundhed, trivsel og udvikling.


En ”Samordner” sørger for at de relevante bliver indkaldt til et møde i hjemmet og så findes i fællesskab en løsning.


Et eksempel kan være, at en skolelærer oplever, at en elev for ofte kommer for sent i skole. Det går ud over elevens mulighed for at følge med og kan hurtigt blive en ond cirkel. Læreren kan foreslå en Familierådslagning med det ene emne. Måske viser det sig, at en farfar eller en moster, kunne hjælpe barnet med at komme op i ordentlig tid, så barnet kan møde til tiden.


”Vi er allerede begyndt at bruge familierådslagning og det tyder på, at vi sammen med familier og netværk kan finde konkrete løsninger, der hjælper på det enkelte barns trivsel, ” fortæller afdelingsleder af Familiehuset i Ilulissat, Mike-Lars Zeeb, som er en af de ansatte, der nu kan tage initiativ til Familierådslagning.


Børn og unge får en stemme

Familierådslagning skal tage udgangspunkt i barnets og den unges behov og derfor vil de også altid blive spurgt om, ”hvem vil du gerne have med til familierådslagningen?”. Børn og unge, der deltager, får en støtteperson, der kan hjælpe dem med at få sagt det, de gerne vil sige. Støttepersonen støtter dem undervejs i familierådslagningen.


Med Familierådslagning forventer Avannaata Kommunia at kunne sætte hurtigere ind over for børn og unge og forhåbentlig på sigt få færre anbringelser og andre mere indgribende løsninger.


Du kan læse mere om Familierådslagning på Socialstyrelsens hjemmeside Familierådslagning (socialstyrelsen.gl), hvor der også ligger en håndbog, der i detaljer beskriver  konkret, hvordan det foregår.


Opkvalificeringen af de ansatte er støttet af en bevilling fra Socialstyrelsen, som har stået for undervisningen af de 24 ansatte i Avannaata Kommunia og for den fortsatte undervisning af ansatte andre steder i kommunen.

Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq (socialstyrelsen.gl)