airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse - Kommuneplantillæg nr. 43 for Delområde ILU 1200-C30, ”Centerområde ved Konrad Chemnitzip Aqq”, Ilulissat er endeligt vedtaget.


Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 04.03.2024, fra hvilken dato tillægget har retsvirkning.
8. marts 2024

 

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget udlægger et nyt centerområde ved delvis konvertering af det eksisterende erhvervsområde B07. Det nye centerområde muliggør en byfornyelse af området ved bl.a. etablering af liberalt erhverv og butikker i kombination med boliger.

 

Foruden nye bebyggelsesregulerende bestemmelser udlægges areal for forbedrede trafikale vilkår med særlig fokus på de mange bløde trafikanter, der dagligt passerer igennem området til fx Jørgen Brønlund Skolen.

 

Dette betyder, at fremtidens tunge erhverv samt flere af de nuværende aktiviteter i B07 i fremtiden placeres uden for Ilulissats centrum.

 

Arealrettighedshavere i området kan fortsætte deres drift i nuværende omfang, men kun udvide erhvervet, hvis det er i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser.

 

Ydermere er formålet at muliggøre byggeri helt ud til byggefeltsgrænsen, så længe det sker med naboens accept, og således at arealindehaveren af nabobyggefeltet ikke forhindres i at gøre det samme, herunder at afskære adgangen til bagvedliggende byggefelter.

 

Vejledning

Kommuneplantillægget kan læses ved at følge dette link:

KPT 43 ILU1200-C30- endelig vedtaget.pdf

 

Kontakt Teknisk Forvaltning/Planafdelingen via dette link:

plania@avannaata.gl.