airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til kommuneplantillæg for Delområde C10

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 ”Bevaringsområde for Kirke, Museum og Kolonihuse”, i Ilulissat udsendes i offentlig høring.
14. marts 2024

 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 44 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 13.03.2024 til og med 08.05.2024.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44.

 

Kommuneplantillæggets formål                                

 

Kirkebugten er et bevaringsværdigt område, der bliver anvendt til kajaksejlads, især med traditionelle grønlandske kajakker.

 

Kirkebugten har været præget af problemer med henslængte farverige plastkajakker i landskabet.

 

Formålet med ændringerne i kommuneplantillægget er at muliggøre opbevaring af moderne kajakker i kirkebugten, på en måde der ikke forstyrrer områdets kulturelle udtryk.

 

Yderligere kommer der 2 mindre justeringer i delområdet for kirkebugten, den ene justering for at muliggøre ny udvidelse af Cafe Hong Kong.

 

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl., fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

 

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (https://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoeringer/ ) eller pr. mail til plania@avannaata.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

 

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

 

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.05.2024.

 

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på mail: plania@avannaata.gl.