airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærebolig i Nuussuaq

Offentlig licitation
22. marts 2024

Illorput 2023, type 3, Nuussuaq, Upernavik

 

På vegne af bygherren, Avannaata Kommunia, Teknisk Forvaltning, udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation.

 

Opgaven omfatter byggeopgave, opførelse af Illorput 2023, type 3 i Nuussuaq, Upernavik, med et areal på ca. 88 m².

 

Arbejdet udbydes i hovedentreprise:

  1. Terrænarbejder.
  2. Tømrer-, tagdæknings-, snedker- og gulvbelægningsarbejder m.m.
  3. Malerarbejder.
  4. VVS-arbejder.
  5. El-arbejder.

 

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »den laveste pris«.

 

Hovedentreprisetilbud indeholder supplerende ydelser (arbejder, ansvar og risici).

 

For at komme i betragtning som tilbudsgiver, skal tilbudsgiver i sit tilbud vedlægge:

  1. Tro og love erklæring om tilbudsgivers gæld til det offentlige med fuldmagt til bygherren til hos myndighederne at indhente bekræftelse på tro og love erklæringens rigtighed.

 

Arbejdet forventes påbegyndt juli 2024 og forventes afsluttet august 2025.

 

Udbudsmaterialet kan pr. mail bestilles hos Qarsoq Tegnestue ApS – udbud@qarsoq.gl

Tilbudsgiveren vil herefter modtage udbudsmaterialet efter aftale, eller, mod betaling for tryk og fragt, modtage udbudsmaterialet i papirformat med postopkrævning.

 

Udbudsmaterialet kan rekvireres frem til og med uge 14, 2024.