airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Erhvervsområde Nord vedtaget

Ilulissat B04
4. april 2024

Kommuneplantillæg nr. 15: ”Erhvervsområde Ilulissat Nord” 1200-B04 er vedtaget.

 

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 04.04.2024, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillægget kan læses ved at følge dette link: bit.ly/B04-OB

Kommuneplantillæget tager afsæt i Udviklingsplanen for Ilulissat Nord og udlægger et større erhvervsområde, Delområde B04, i det ubebyggede område mellem lufthavnsvejen og dumpen.


Kommuneplantillæggets formål
Inden for erhvervsområdet sikres arealer til både oplag og bebyggelse samt udlæg af veje, hvilket sker ud fra en helhedsplanlægning så pladsen udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.


Annoncering af ledige byggefelter vil finde sted senere på året.

De nye byggefelter vil blive annonceret som ledige i første halvdel af året.

Dette betyder, at det ikke er muligt at søge de nye byggefelter før annonceringen sker.

Til den tid vil det blive muligt at søge byggefelter markeret med grå, og som ligger i etape 1. Byggefelter vil blive pålagt en byggemodningsafgift, som vist i kommuneplantillægget. For yderligere spørgsmål kontakt planafdelingen. Planafdeling kan kontaktes på Plan@avannaata.gl.