airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uummannaq kloakudskiftning

Offentlig licitation
4. april 2024

Uummannaq - Kloakudskiftning strækning 4 – Fra børnehjemmet til havnen

 

Avannaata Kommunia, udbyder i offentlig licitation:

Kloakudskiftning strækning 4 – Fra børnehjemmet til havnen.

 

Opgaven omfatter udskiftning af eksisterende kloakledning og brønde i Uummannaq.


Ledning som skal udskiftes, er ca. 315 m lang, og går fra eksisterende brønd ved børnehjemmet, og ned til udløbsbrønd ved havnen. Ledningen udføres i præisolerede PEH og elfrostsikres.

 

Arbejdet omfatter:

  • Jordarbejder
  • Ledningsarbejder
  • El-arbejder

 

Arbejdet skal udføres i 2024 og 2025.

 

Tildelingskriteriet er laveste pris.

 

Kriteriet for tildeling forudsætter at der i tilbuddet vedlægges Tro- og loveerklæring, hvoraf det skal fremgå at, at bydende maksimalt har forfalden gæld til det offentlige på kr. 100.000,-  

 

Licitationstidspunkt og sted vil fremgå af udbudsmaterialets Udbudsskrivelse.

 

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form, og kan bestilles hos Rambøll Grønland, Søren Andersen, Email: soa@ramboll.gl