airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

”Centerområde ved det gamle Stenbrud”, i Ilulissat er vedtaget

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 04.04.2024, fra hvilken dato tillægget har retsvirkning.
8. april 2024

Kommuneplantillæggets formål:

Formålet er at muliggøre, at der kan bygges i op til 2 etager i Delområde C16, således at området udvikles i en ny retning og blandt andet kan imødekomme et øget behov for arealer til centerformål, med anvendelse til blandt andet liberalt erhverv, butiksformål, hoteller, indkvartering, boliger og lignende.


Konkret er formålet at ændre anvendelsen af det nuværende centerområde, således at det er muligt, at bygge i to etager og dermed flere kvadratmeter inden for de allerede eksisterende byggefelter.


Med dette kommuneplantillæg gives der mulighed for udvidelse af indkvarteringen på Blue Trail Guesthouse. For at sikre den rette anvendelse af C16 som et centerområde, bliver området omkring Blue Trail Guesthouse forskønnet fremadrettet, i form af skærpede krav om et visuelt og ryddeligt udtryk, der lever op til de forventninger, man har til et Centerområde.

 

Kommuneplantillægget kan læses ved at følge dette link: Kommuneplantillæg nr. 49

 

Kontakt Teknisk Forvaltning/Planafdelingen via dette link: Plania@avannaata.gl