airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad skal vejene hedde?

Avannaata Kommunia skal navngive 5 veje i Ilulissat.
17. april 2024

Vi vil gerne have dit forslag til navnene på de nye veje.


Deltag i idékonkurrence:

bit.ly/ILU24veje

Vi skal have dit forslag seneste 28.04.2024.

 

Forslag fra idekonkurrence i Upernavik afventer politisk behandling.
Endnu engang tak til alle deltagere.

Den næste idekonkurrence vil dreje sig om vejnavne i Uummannaq.