airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Annoncering af projektansøgning

Erhverv i delområde B2,Ilulissat havn
6. juni 2024
𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐞𝐭 𝐨𝐦𝐟𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫
Halibut Greenland ApS ansøger om opførelse af fryserum, køleanlæg, råvaresortering, koldlager, midlertidig indkvartering og udvidelse af B-1910. Forslaget placerer bygningerne tæt på hinanden, så området vil fremstå mere ryddeligt, idet store dele af det eksisterende oplag placeres inden for de fremtidige bygninger.
Det ansøgte projekt kræver dog en ændring af plangrundlaget, da placeringen af byggefelterne ikke stemmer overens med lokalplanens bebyggelsesplan.
𝐅𝐨𝐫𝐬𝐥𝐚𝐠𝐞𝐭 𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐫: bit.ly/Halibut_A

 

Alternative projektforslag og øvrige bemærkninger
I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsfirma nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

 

Eventuelle modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Teknisk Udvalg, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg. Krav til alternative projektforslag findes på Kommuneplanens hjemmeside.

 

𝐓𝐢𝐝𝐬- 𝐨𝐠 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞𝐭𝐬𝐩𝐥𝐚𝐧
Fra den 04.06.2024: kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 13.08.2024: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

 

𝐑𝐚̊𝐝 𝐨𝐠 𝐯𝐞𝐣𝐥𝐞𝐝𝐧𝐢𝐧𝐠 kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 701800 eller på mail: Plan@avannaata.gl

 

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov, nr. 4 af 25. januar 2024 om planlægning og arealanvendelse, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncer