airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ilulissat: Høring containeroplæg

For område B04 nær dump
1. juli 2024
Webredaktør til andre hjemmesider kan se filer/billeder der ikke lægger på jeres egen mappe

Forslag til regulativ for containeroplæg i delområde B04, Ilulissat er i høring

 

Regulativ for containeroplæg i delområde B04 nær dumpen i Ilulissat er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne håndtere containerområdet på en forsvarlig måde.


Forslag til regulativ for containeroplæg i delområde 1200-B04 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 20.06.2024 til og med 18.07.2024.

Regulativ for kommunale containerpladser i delområde 1200-B04

Regulativets formål

Regulativet indeholder retningsliner for benyttelse af containeroplagspladser i B04. Dette skal forhindre flere af de udfordringer, der ses andre steder i kommunen, hvor eksempelvis ejere lader deres containere stå selv om de er flyttet fra byen, eller ikke holder området omkring deres container ryddeligt til gene for andre brugere i området.

Forslaget til regulativet er i høring i 4 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside (http://kommuneplania.avannaata.gl/dk/hoering/hoering/) eller pr. mail til Plan@avannaata.gl. 

Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 18.07.2024.