airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Risikovurdering

I Uummannaq-området er to mulige scenarier for et fjeldskred, der kan udløse en tsunami og dermed en risiko for oversvømmelse af huse, bygninger, veje mm.

Det ene scenarie er er ved Karrat Fjorden mens det andet er ved Kigarsima-fjeldet. Et fjeldskred ved Karrat kan udløse det største fjeldskred (Karrat 3 i tabellen), men sandsynligheden for et fjeldskred ved Kigarsima vurderes at være væsentligt større.

Nedenfor kan du se konsekvenserne af et fjeldskred.

I tabellen kan du se hvor højt vandet kan risikere at skylle op de forskellige steder ved et fjeldskred i Kigarsima og tre størrelser skred ved Karrat.

Hvis du bor i fx Qaarssut, så er der risiko for at vandet skyller 6 meter op ved et fjeldskred i Kigarsima. Hvis det derimod er det mest omfattende fjeldskred ved Karrat (Karrat 3), så er der risiko for, at vandet skyller 11-23 meter op i Qaarssut.

Svært at varsle

"Det er oplagt at spørge, hvad man kan gøre ved det, og om man kan forudsige et fjeldskred eller en tsunami. Vores vurdering er desværre, at det vil være ekstremt vanskeligt – måske umuligt – at etablere et varslingssystem i Uummannaqs fjordsystem,” fortæller Marie Keiding, som er en af forskerne bag undersøgelsen. 

Der findes varslingssystemer rundt om i verden, som enten varsler, at der kan være dannet en tsunami, eller at der er høj sandsynlighed for, at der sker et fjeldskred.

”Man kan ikke installere kendte systemer til varsling af tsunami, fordi instrumenterne vil blive ødelagt af isbjerge og havis. Det vil også være meget vanskeligt at lave et varslingssystem baseret på overvågning af fjeldsiden, fordi man f.eks. vil have svært ved at sikre strøm og drift af instrumenterne i de måneder, hvor solen ikke kommer over horisonten. Derudover viser erfaringer fra udlandet, at selv med budgetter på adskillige millioner kroner om året og verdensklasse ekspertise er det meget svært at give en sikker varsling af fjeldskred,” uddyber Marie Keiding. 

Forbered dig på tsunami 

Find enkle råd om, hvordan du kan forberede dig og sikre dig og dine nærmeste under en tsunami-bølge og efter. Tsunami (avannaata.gl)

Under hver bygd i Uummannaq-området kan du få flere info. Se også, hvordan du evt. kan få hjælp til at flytte.

 

Er du interesseret i mere viden?

Læs rapporter fra Grønlands Politi om beredskab og fra GEUS:

Beredskabsfaglig risikovurdering Grønlands politi (udgivet 26 april 2021)

Opsummering Fjeldskredsprojektet, GEUS, oktober 2022

Du kan læse Norges teknologiske instituts vurdering af risikoen (udgivet 26 marts 2021 kun på engelsk)

 

 

Kigarsima (28 x 106 m3)

Karrat 1

(13 x 106 m3)

Karrat 2

(11 x 106 m3)

Karrat 3

(524 x 106 m3)

 

Afstand

(km)

Opskylshøjde

(m)

Opskylshøjde

(m)

Opskylshøjde

(m)

Opskylshøjde

(m)

Illorsuit

63

2,5

3,7 m

3,9 m

20 – 43 m

Qaarssut

58

6

-

-

11 – 23 m

Niaqornat

73

5

-

-

11 – 17 m

Uummannaq

72

2,5

-

-

6 – 14 m

Sattut

70

3,5

-

-

5 – 10,5 m

Ukkusissat

29

7

-

-

5,5 – 7,5 m

Ikerasak

110

1,5

-

-

4,5 – 11 m

Kilde: Opsummering af fjeldskredsprojektet 4. oktober 2022

Fjeldskredsprojektet (geus.dk) GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Område med risiko for fjeldskred, Karrat 3