airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Saattut

Najugaqarfiit tassaarsuaqarsinnaasut 

-Saattumi sillimmanerunissaq pillugu ilitsersuut


Tassaarsuaqarsinnaanera 

Download PJECE

2017-imi ajunaarnersuaqarnerani sualummik Nuugaatsiaq
Illorsuit-llu eqqugaammata, Uummannap eqqaa tassaarsuaqarsinnaaneranut qaninnerusoq ersarissivoq.

2021-imi GEUS-imit misissuinerit ersarissitippaa ulorianartorsiorneq qanoq annertutigisoq aamma Uummannap nunaqarfiinut tamanut tunngasuusoq.

Taamaattumik nunaqarfinni tassaarsuaqarnissaanut ulorianartorsiorfimmiipputit, Karrat kangerluata kujataanit Imaluunniit Kigarsimamit qaqqat sisoorsinnaaneranit pilersitsisumik.

Ersarissumik oqaatigineqarsinnaanngilaq qaqugukkut qaqqat sisoorsinnaanerat taamaattorli aallaavittut oqaatigineqarsinnaavoq ullup qanorilinera aamma ukiup
qanorilinera apeqqutaatinnagu qaqqaq sisoorsinnaasoq.


Aamma ima isumaqarpoq, aatsaat ukiorpassuit qaangiuppata tassaarsuaqarsinnaasoq taamaalilluni illit ilaquttatilluunniit ajunaarnersuaq misigissanngikkissi.

Taamaattorli qularutissaanngilaq tassaarsuit annertoorujussuarmik aserorterinissaat inunnullu mallinik qaartaarfiusuniittuni uloriarnartorsiortitsisinnaanerat.

Taamaattumik pingaaruteqarpoq, najungaqarfigisanni ulorianartorsiorfiusinnaasoq paasiniarluassallugu aamma qanoq isumannaatsumut pisinnaanissat paasiniassallugu.


Tassaarsuaqalinnginnerani 

Illoqatitit tassaarsuqalernerani piareersakkit

Tassaarsuaqalernissaanut ilimasaarisoqassappat illillu qarsutsiviusinnaasumiillutit uninngaguit, najugaqaruit, suliguit imaluunniit atuaruit piffik
tamanna ingerlaannaq qimassavat. Qarsutsiviusinnaasoq qimassavat katersuuffissamullu ornigullutit.

Atisat nerisassat puiaasallunniit imermik imallit poortornissaannut piffissaqassanngilaq. Taamaattumik illugisanni ajunaarnersuaqalernerani poortukkamik piareersareersimanissaq isumassarsilluatsialaavoq, pisariaqarnerpaanik imaqartussamik.

Ilaquttatit oqaloqatigikkit

Ilaquttatit oqaloqatiginerani pilersaarusiornermilu inoqutippit tamarmik ilisimassagaat tassaarsuaqassagaluarpat qanoq iliornissartik.

Taamaalilluni uippakajaartoqalernissaq annikillissaaq qulakkeerneqassallunilu illoqutigiit tamarmik eqqissimanerusumik eqqarsarnissaat taamaalillunilu ajunaarnersuup nalaani qisuariarnerat sukkanerussalluni.


Sumiiffiit isumannaatsut ilisimakkit 

Ataani nunap assingani Saattumi qarsutsiviusinnaasut killeqarfii, kiisalu nunaqarfimmi katersuuffissaq, atuarfik, takuneqarsinnaapput.
Nunap assinganik tassannga ilisimasaqarnissat pingaartuuvoq.

Ulitsinersuaqarfik = Ajutoorluinnarfinni tassaarsuaqarnerani sumiiffiit eqqugaasussat.

Katersuuffik = Tassaarsuaqarnerata kinguninngua innuttaasut tamarmik ornitassaat.


Nalunaarsuutit  

Nalunaarsuutit uku takutippaat sumut arpassanersutit nunaqarfiit tassaarsuarmik eqqungaappat. Nalunaarsuutit Uummannami sumi tamani nunaqarfiinilu tamani nappaatiterneqarsimapput.

Pingaaruteqarpoq nalunaarsuutit malinnissaat tassaarsuaqassangaluarpat.

Nalunaarsuutit peerneqassanngillat. 


Eqqaamallugu!
• Tassaarsuaq takuniarlugu sissamukanngilluinnarnissaq.

• Nammineq sissaliassanngilatit naak mallit tassaarsuaqarnerata kingorna nusutsikkaluarpata. Tassaarsuit malinnit arlalinnik malitseqartarput arlalinnillu malitseqarsinnaapput.

• Inuup arpassinnaaneranit tassaarsuaq sukkanerusarpoq. Taamaattumik isumannaatsumut pinissat tikillugu portunersamukarit.

Tassaarsuaqarnerata nalaani 

Tassaarsuaqalisssagaluarpat

Sissamiinnerni mallit assut nusutsippata sissamiit qimagutissaatit portunersamullu qimaallutit.
Inuit eqqanniittut kalerrikkit. Upalungaarsimasut politiillu
tassaarsuaqalerneranik
nalunaarutisigunik nunaqarfik kalerrisaariffiussaaq.
Tassaarsuaqarnerani kalerritsikkuit qarsutsiviusussaq ingerlaannaq qimassavat.

Taamaattumik umiatsiat, inigisat, suliffiit atuarfilluunniit ernertumik qimassavat. Pigisatit allat qimassavatit naak annaassangaluarukkilluunniit.

Qassutsinersuup nalaaniikkunnaarlutit isumannaatsumiileruit nunaqarfiup katersuuttarfiata tungaanukarit. Taamaalilluni kikkut ajunnginnersut imaluunniit maqaasisaqartoqarnersoq upalungaarsimasut paasilluarnissaanut qulakkiissavaat.


Tassaarsuaqarnerup kingorna  

Isumannaatsumiigit

Tassaarsuaqarnerup kingorna sissaq nigorlugu ulorianartorsiorfik sapinngisaq tamaat qimassavat tassaarsuaq
siulleq amerlanernik anginersuarnillu malitseqarsinnaammat.

Nunaqarfinni kallerup inneranut attavik mobiilinullu attaveqaatit kipisinnaapput. Katersuuffiup eqqaani generatorimut ajornartorsiornermi atortartumut attavilernissaa periarfissaqarpoq taamaalillunilu kallerup inneqalissaaq kissartoqalissallunilu.

Angerlarsimaffissi nammineq kallerup inneqanngikkaluartoq kiassarsinnaagussiuk aammalu angerlarsimaffissi qassutsinersuup
nalaaniinngippat katersuuffik qimallugu angerlarsimaffissinnukarsinnaavusi ikiortissat nunaqarfimmut takkunnissaasa tungaanut. Katersuuffiusoq qimanngisaannaruk illit ilaquttavillu nalunaarsoqqaartussaammata.
Taamaasilluni pisortat illit/ilissi ajunngitsusi ilisimaniassammassuk.

Ikiuisussat aggerput

Nunaqarfiit tassaarsuaqalissagaluarpat ikiuisussat avataanit tikissapput. Kalaallit Nunaanni Politiit, Issittumi Sakkortooqarfik Avannaatalu Kommunianit Upalungaarsimasut ataatsimoorlutik nunaqarfimmut sukkanerpaamik nunaqarfimmiut pisariaqartitaannik ikiorneqassapput.

Pisariaqartinneqassappat illit ilaquttatillu nunaqarfimmit isumannaatsumut ingerlanneqassaasi.


Ajunaarnersuarmi pisariaqarnerpaanik poortugaq ukuninnga imaqartariaqarpoq:

  • Ikiueqqaarnermi karsi
  • Radio imaluunniit VHF
  • Mobiili
  • Imeq puiaasamiittoq
  • Ukiup qanorilinera naapertorlugu atisassamaatit 
  • Ullut pingasunut nerisassat qillertusaaniittut (imaanngilaq aatsaat ullut pingasut qaangiuppata ikiorneqassasutit. Taamaallaat pisunut tamanut piareersimanissap qulakkeernissaa pineqarpoq)