airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Revalidering

Generelt 

Formålet med revalidering er at bidrage til, at en person i den erhvervsaktive alder med nedsat arbejdsevne fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Personkreds
Hjælp til revalidering ydes til personer, der ikke umiddelbart kan tilpasses eller gentilpasses arbejdsmarkedet på grund af helbredsforhold, sociale årsager, herunder langvarig arbejdsløshed, socialt belastende personlige eller familiære forhold.

Afklaringsforløb
Inden revalideringsforløb igangsættes, skal ansøger gennemgå et afklaringsforløb, hvor ansøgerens arbejdsevne afklares.

Et afklaringsforløb består af en teoretisk del og en praktisk del, hvori ansøgers psykiske og fysiske arbejdsevne afklares.

Under afklaringsforløbet er ansøger berettiget til sit hidtidige forsørgelsesgrundlag fra det offentlige.

Revalidering 

Revalidering kan være løntilskud (virksomhedsrevalidering), hvor en person optrænes eller oplæres på en privat eller offentlig arbejdsplads. Arbejdsgiver betaler en del af lønnen og kommunen og selvstyret giver tilskud til resten af lønnen, som vil være overenskomstmæssig løn på det pågældende område. Revalidering kan også være omskoling, enten i form af kursus, efteruddannelse eller egentlig uddannelse.

Revalideringsudgifter
Der kan betales for nødvendige enkeltudgifter til betaling for særlig indretning af en arbejdsplads på grund af for eksempel handicap. En nødvendig enkeltudgift kan også være bøger eller kursusafgifter.

Varighed
Revalidering skal gennemføres på så kort tid som muligt, og der kan maksimalt gives revalidering i en periode på 2 år. Perioden kan forlænges i helt særlige tilfælde, hvis der for eksempel er tale om barsel, længerevarende sygdomsperiode eller hospitalsindlæggelse.

Fleksjob
En person kan ansættes i fleksjob, hvis det under afklaringsforløbet eller efter revalideringstiltag viser sig, at vedkommende ikke vil kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår.
En person, der pludselig mister en del af sin arbejdsevne efter at have været ansat på almindelige vilkår, kan sammen med sin arbejdsgiver ansøge om at blive ansat i fleksjob hos samme arbejdsgiver uden forudgående revalidering.

Ansøgning 

Personer, der ønsker hjælp til revalidering og fleksjob skal henvende sig til Majoriaq, der vil vurdere og behandle ansøgningen.

 

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl