airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Selvangivelse af visse udenlandske pensionsordninger

Log ind på 'Min skat' her

Generelt 

I denne selvangivelse skal du oplyse årets afkast fra dine livsforsikringer og pensionsordninger i danske pensionsforsikringsselskaber og pensionskasser, samt dine private indbetalinger til udenlandske pensionsordninger.

Indbetaler du selv til en pensionsordning uden for Grønland, skal du selvangive dine indbetalinger i feltet om egen indbetalinger til pensionsordninger i andre lande. Oplysningerne skal bruges til årsopgørelsen vedrørende obligatorisk pension.

Derudover skal du oplyse årets afkast fra dine livsforsikringer og pensionsordninger i danske pensionsforsikringsselskaber og pensionskasser. Oplysningspligten gælder ikke pensionsordninger og livsforsikringer, som omfattes af den danske pensionsafkastbeskatningslov (PAL-loven). Hvis du er i tvivl om din pensionsordning eller livsforsikring er omfattet af den danske pensionsafkastbeskatningslov kan du kontakte din pensionskasse eller dit livsforsikringsselskab.

Hvis der på denne selvangivelse er fortrykte oplysninger, skal du kontrollere om oplysningerne er rigtige.  
Er du enig i de fortrykte oplysninger og har du ikke noget at tilføje, behøver du ikke at foretage dig yderligere.

Skattestyrelsen har indgået aftale med enkelte pensionsselskaber om, at de indeholder og indbetaler kapitalafkastskatten på vegne af deres kunder. Sker betalingen via dit pensionsselskab, fremgår det nedenfor. I disse tilfælde skal du ikke indbetale kapitalafkastskatten selv.

Du skal være opmærksom på, at selvom du ikke har modtaget en selvangivelse med posten, så har du stadig pligt til at indgive selvangivelsen.

Hvad er kapitalafkast? 
Kapitalafkast er den årlige fortjeneste eller tab (negativt afkast) der opnås ved en investering. 
Selvangivelse af visse udenlandske pensionsordninger vedrører kun afkast af livsforsikringer og pensionsordninger.

Hvad er en selvangivelse – og hvad er en selvangivelse af visse udenlandske pensionsordninger? 
En selvangivelse er en opgørelse, som viser din indkomst og dine udgifter i et år. Oplysningerne i selvangivelsen kommer fra din arbejdsplads, bank, pensionskasse mv. Har du ændringer eller tilføjelser, skal du indberette disse via www.sullissivik.gl eller ved indsendelse af din selvangivelse senest den 1. maj 2021.

I selvangivelsen af visse udenlandske pensionsordninger skal du oplyse din fortjeneste eller tab ved dine investeringer i udenlandske - gælder også danske - pensionsordninger og livsforsikringer.

 

Betingelser 

Pensionsforsikringsselskaber og pensionskasser skal årligt meddele deres kunder om deres pensionsafkast. Du kan få en specifikation over dit pensionsafkast hos pensionsinstituttet – oftest via deres selvbetjeningssider. Skattestyrelsen har ikke oplysninger om opgørelsen eller beregningen af pensionsafkastet. Oplysninger herom findes kun i pensionsinstitutterne. Har du spørgsmål til afkastets beregning, skal du derfor kontakte dit pensionsinstitut.

Hvornår skal du udfylde feltet med kapitalafkast? 
Har du livsforsikring eller pensionsordning i Danmark, skal du i feltet påføre afkastet fra den enkelte police. Borgere med pensionsordninger i Danmark skal være opmærksom på om der er behov for at tilføje flere oplysninger end de, som fremgår af den fortrykte selvangivelse af visse udenlandske pensionsordninger. Borgere med pensionsordninger i andre lande end Danmark skal selvangive deres pensionsafkast i den almindelige selvangivelse (S1 eller S1U)
Borgere med pensionsordninger i SISA, Grønlandsbanken eller BankNordik Nuuk skal ikke selvangive afkast af disse ordninger.

Hvem beskattes af kapitalafkast – og hvem beskattes ikke? 
Beskatning af kapitalafkast er kun gældende for personer med fuld skattepligt til Grønland. 
Personer med pensionsordninger og livsforsikringer, som omfattes af den danske pensionsafkastbeskatningslov (PAL-loven), behøver ikke at oplyse dette til Skattestyrelsen. Hvis du er i tvivl om din pensionsordning eller livsforsikring er omfattet af den danske pensionsafkastbeskatningslov kan du kontakte din pensionskasse eller dit livsforsikringsselskab.

Hvad sker der, hvis jeg ikke udfylder feltet med kapitalafkast? 
Hvis oplysningerne i selvangivelsen er forkerte, risikerer du at betale for meget eller for lidt i skat, og dermed stå med overskydende skat eller en restskat når kapitalafkastskatten er blevet opgjort. 
Forsætligt eller groft uagtsom overtrædelse kan medføre en bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland, jf. § 9 i Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast.

 

Takster 

Har du et positivt afkast af din livsforsikring eller pensionsordning, skal du betale en skat på 15,3 pct. af afkastet. Har du et negativt afkast af din pensionsordning kan du trække det fra i de følgende 10 års positive afkast af samme ordning.

 

Selvangivelse 

I www.sullissivik.gl skal du trykke på ”Min Skat”, og herefter ”Ret din selvangivelse”, derefter kommer fanen ”Ret din selvangivelse af visse udenlandske pensionsordninger”. I denne fane kan du indberette eventuelle ændringer eller tilføjelser til din selvangivelse. Du skal indberette din selvangivelse af visse udenlandske pensionsordninger senest den 1. maj 2021. 

Det er også muligt at indsende en printet selvangivelse via posten senest den 1. maj 2021. I dette tilfælde, skal du sende din selvangivelse til: 
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk.

 

Procedure 

Når du har indberettet via Sullissivik, så vil der på skærmen stå at din indberetning er modtaget. Du kan til enhver tid se dine skatteindberetninger via ”Min Skat” i Sullissivik. Når Skattestyrelsen har modtaget din indberetning, så vil din selvangivelse af visse udenlandske pensionsordninger blive behandlet. Herefter vil du ultimo august 2021 modtage en slutopgørelse fra Skattestyrelsen. 

 

Ændringer 

Har du ændringer eller tilføjelser, skal du udfylde og underskrive selvangivelsen og indsende den til Skattestyrelsen eller indberette dem via www.sullissivik.gl senest den 1. maj 2021.

 

Frister 

Vær opmærksom på, at kapitalafkastskatten opkræves til betaling d. 1. september 2021.

 

Klage 

Man kan ikke klage over selvangivelse.

 

Læs også

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl