airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Underret din kommune ved bekymring for en voksen borger med handicap

Hvis du/I har bekymring eller mistanke om, person med handicap/funktionsnedsættelse sundhed, trivsel og udvikling er i fare, har du/I pligt til at underrette kommunen.
Underret her

Generelt 

Hvis du/I har bekymring eller mistanke om, person med handicap/funktionsnedsættelse sundhed, trivsel og udvikling er i fare, har du/I pligt til at underrette kommunen.
At du som borger har pligt til at underrette betyder, at alle borgere i Grønland har underretningspligt, for at videregive sin bekymring til Kommunens socialforvaltning, hvis man får kendskab til at en borger med handicap har brug for hjælp og lever under forhold, der bringer personens trivsel, sundhed eller udvikling er i fare.

Betingelser for at underrette 

Alle borgere, har pligt til at underrette, ved bekymring eller mistanke om, at person med handicap/funktionsnedsættelses sundhed, trivsel og udvikling er i fare.

Det er en borgerpligt at reagere snarest og handle på sin bekymring, hvis man får kendskab til en person med handicap, som formodes at have brug for hjælp. Man har dermed som enkeltperson en umiddelbar pligt til at kontakte kommunens socialforvaltning og videregive sin bekymring for personen.

Der er ingen krav til formen i en underretning. Der kan underrettes telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse til Kommune i bygd eller by.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Derfor er personen, der har indgivet underretningen, ikke orienteres om sagens forløb.

Hvis du vil indsende din underretning digitalt (Hvis du har MitID) 

Hvis du vil indsende din underretning digitalt, skal du trykke på ”underret her”.

Når du laver en underretning på en person med handicap/funktionsnedsættelse, er det vigtigt, at du laver en god og dækkende beskrivelse. Underretningen skal så vidt muligt bygge på faktiske og konkrete iagttagelser (det du har set, hørt og så videre).

Vil du anvende selvbetjeningsløsningen, skal du logge ind med dit personlige MitID.

Hvis du vil aflevere din underretning fysisk (Hvis du ikke har MitID) 

Kontakt din kommune /socialforvaltning for at aflevere din underretning.

Arbejdsgang for sagsbehandling 

Hvad gør kommunen når de har modtaget en underretning:

  • Når du underretter kommunen om en person med handicap/funktionsnedsættelse, skal kommunen inden for syv hverdage sende en kvittering på underretningen til dig.
  • Kommunen har handlepligt, hvilket betyder, at det er kommunens ansvar at handle på bekymringen.
  • Når kommunen har modtaget en underretning om en person med handicap/funktionsnedsættelse, skal kommunen igangsætter undersøgelse af forholdet. Vurdering om der er behov for støtte hos borgeren med handicap. I så fald, skal kommunen tilbyde støtte til borgeren.
  • Kommunen skal hurtigst muligt, dog senest inden 5 arbejdsdage træffe afgørelse om, hvorvidt oplysninger i en underretning er af en sådan karakter, at en udredning iværksættes.
  • Hvis underretningen vedrører særligt grove forhold, oplistet som vanrøgt, vold og seksuelle overgreb, har kommunen en handlepligt til at iværksætte en udredning straks, dog senest inden 3 arbejdsdage.

Vil du underrette anonymt 

Det er ikke muligt at underrette anonymt via sullissivik digital underretning.

Det er derimod muligt at underrette anonym, vær opmærkom på nedenstående hvis du vil underrette anonymt:

  • Du skal være opmærksom på, at når du underretter telefonisk har kommunen en notatpligt. Du skal derfor ikke opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym.
  • Hvis du sender os en mail, skal du sikre dig, at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor navn og andre kontaktoplysninger ikke fremgår.

Som anonym underretter vil du ikke modtage et kvitteringsbrev.

Når du har underrettet 

Når du har underrettet din kommune, bliver du ikkepart i sagen.
Du skal derfor ikke orienteres om sagens forløb og vil ikke have ret til at klage over de tiltag, som kommunen vælger at foretage eller vælger ikke at foretage.

Frister 

Der er ingen tidsfrister for at underrette.

Klage 

Du kan som underretter ikke klage.

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl