airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bæredygtig Udviklingspulje 2021

Hvad bidrog puljen til?

I 2021 afsatte Avannaata Kommunia 1,5 millioner kroner til en udviklingspulje under afdeling for bæredygtighed.

Formålet med puljen var at fremme den bæredygtige udvikling i kommunen og udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål.

Herunder kan du læse mere om de projekter, der fik tilsagn.

Der indkom 17 spændende ansøgninger, som et udvalg vurderede og præsenterede for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vedtog at give tilskud til en håndfuld projekter, der blev vurderet at være til gavn for miljø, borgere og lokalsamfund.

Det bærende kriterier var at projektet skulle bidrage til bæredygtig udvikling i et eller flere af Avannaata Kommunias bosteder og arbejde med minimum ét af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Foreninger, privatpersoner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kunne søge midler fra puljen til et projekt med et almennyttigt formål.

Du kan læse mere om FN’s 17 Verdensmål her.

I 2022 er der ikke afsat midler til en ny pulje, men du er velkommen til at henvende dig til afdeling for bæredygtighed med spørgsmål om fundraising samt bæredygtighed.Dette gælder både privatpersoner, frivillige foreninger og virksomheder.

Kontakt til afdeling for bæredygtighed: piujuaa@avannaata.gl
Bæredygtig udviklingspulje