airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

FN's Verdensmål

Den 20. februar 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen Planstrategi 2020, som beskriver de politiske visioner inden for både socialområdet, det tekniske område, økonomi, erhvervsudvikling og læring.

I strategien er FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blevet anvendt som pejlemærker for den fremtidige udvikling i kommunen. Verdensmålene er 17 internationale mål, som blev vedtaget af FN's medlemslande i 2015.

Målene har til formål at sikre, at alle verdens lande bidrager til en mere holdbar fremtid, hvor hverken natur eller mennesker lider overlast. Målende handler blandt andet om at bremse klimaforandringerne, mindske den sociale uligheden, forbedre livet i havet og øge folkesundheden.

Kommunen har valgt at anvende de mål, der passer bedst til de nordgrønlandske forhold.

 

Du kan læse Planstrategi 2020 her

Du kan læse mere om FN's Verdensmål på Grønlands officielle side for FN's Verdensmål her