airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Navneændring

Ansøg om navneændring

Generelt 

Navne opdeles i fornavne, mellemnavne og efternavne. Du kan have flere fornavne og mellemnavne, men du kan kun have ét efternavn.

Hvis du bor i Grønland og ønsker at ændre dit navn, skal du enten henvende dig til dit lokale kirkekontor eller til Rigsombudsmanden i Grønland.

Hvis du bor i Danmark, skal du sende en ansøgning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i dit bopælssogn. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk.

 

Fornavne 

Hvis du er født og stadig bor i Grønland
Ønsker du at ændre, fjerne eller tilføje et fornavn, skal du henvende dig til dit lokale kirkekontor.

Hvis du ikke er født i Grønland
Ønsker du at ændre, fjerne eller tilføje et fornavn, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Mellemnavne 

Hvis du er født og stadig bor i Grønland
Ønsker du at fjerne et mellemnavn eller tage en af dine forældres mellemnavne eller efternavne som dit eget mellemnavn, skal du henvende dig til dit lokale kirkekontor.

Hvis du ikke er født i Grønland
Ønsker du at ændre, fjerne eller tilføje et mellemnavn, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

Efternavne 

Hvis du er født og stadig bor i Grønland
Ønsker du at ændre dit efternavn til en af dine forældres eller stedforældres efternavne eller et efternavn, som du tidligere har båret selv, skal du henvende dig til dit lokale kirkekontor.

Ønsker du at et efternavn som dine bedste el. oldeforældre har båret, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

Hvis du ikke er født i Grønland
Ønsker du at ændre dit efternavn, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Navneændring i forbindelse med vielse 

Hvis du er viet i Grønland
Ønsker du at tage din ægtefælles efternavn, så I hedder det samme, skal du henvende dig til den myndighed, der har foretaget vielsen. Det samme gælder, hvis du ønsker at fjerne din ægtefælles efternavn og genantage dit eget efternavn.

Ønsker du og din ægtefælle at kombinere jeres efternavne, kan I forbinde dem med en bindestreg. Hvis I ønsker dette, skal I henvende jer til Rigsombudsmanden i Grønland.

Det er ikke muligt at tage din ægtefælles mellemnavn, hverken som mellemnavn eller efternavn, og det er heller ikke muligt at tage din ægtefælles efternavn som mellemnavn.

Hvis du er viet uden for Grønland
Ønsker du at tage din ægtefælles efternavn, så I hedder det samme, eller ønsker du og din ægtefælle at forbinde jeres efternavne med en bindestreg, skal du henvende dig til Rigsombudsmanden i Grønland.

 

Ansøgning 

Hvis du henvender dig til dit lokale kirkekontor for at ændre dit navn, skal du medbringe din originale fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest. Du vil få udleveret en formular, som du herefter skal udfylde.

Hvis du ønsker at søge om navneændring ved Rigsombudsmanden i Grønland, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til Navneændring

Bestilling af attester eller ansøgning om navneændring

 

Vejledning omkring betalingsforhold 

Denne vejledning beskriver nærmere, hvorledes du som borger skal forholde dig efter 01. april 2019, hvis du ønsker en folkekirke-attest genudstedt eller ønsker navneændring. Vejledningen gives i tilknytning til folkekirkens FORMULAR 3-A (Bestilling af attester eller ansøgning om navneændring) og i konsekvens af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 14. september 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser.

Den nye arbejdsgang træder i kraft pr. 01. april 2019, og ser således ud:


Den indledende og obligatoriske udfyldning af en bestillingsseddel
Du skal fortsat henvende dig hos dit lokale kirkekontor (Palaseqarfik), eller hos kateketen i bygden. Her
udfylder du den autoriserede bestillingsseddel (FORMULAR 3-A). Ønsker du flere attester genudskrevet,
skal du udfylde en bestillingsseddel for hver af de ønskede attester. På den autoriserede bestillingsseddel
kan du markere med et kryds (x), hvad dit ønske er:
• Felt 1-4 handler om genudstedelse af fire nærmere bestemte (grønlandsksprogede) attester
• Felt 5 og 5b-c handler om ønske om navneændring
(Felt 5b og 5c handler om undtagelser fra betalingspligten ved antagelse af vielsesefternavne, genantagelse af eget efternavn i forbindelse hermed og antagelse af plejeforældres efternavne)
• Felt 6-8 handler om udstedelse af nærmere bestemte attester på engelsk

På FORMULAR 3-A fremgår navnene på de enkelte attester under de bestemte feltnumre.
Du skal således altid udfylde FORMULAR 3-A, hvis du ønsker en attest udstedt fra folkekirken eller en
navneændring gennem folkekirken, også selvom du eventuelt har markeret at være omfattet af en af de to undtagelser i felt 5b-c.

Den supplerende udfyldning af en konkret navneændringsformular
Hvis din ansøgning under nr. 1 angår et ønske om navneændring, skal du stadigvæk også udfylde den normale ansøgningsblanket for navneændringer (FORMULAR 2 eller FORMULAR 3 afhængig af hvilken type navneændring du søger om).

Hvis du bor i en bygd, sørger kateketen på stedet for fremsendelse af både FORMULAR 3-A og FORMULAR 2-3 til kirkekontoret i byen.


Betalingsmåde, afhentning af nye attester og ekspeditionstid
Du skal herefter gennemføre en betaling af enten kr. 150,- for genudstedelse af de almindelige
grønlandsksprogede attester eller en nyudstedelse af en engelsksproget attest, eller kr. 300,- for en ønsket navneændring.

Beløbet SKAL indbetales på konto 6471-1002764 i Grønlandsbanken. Der kan under ingen omstændigheder betales hverken kontant eller via betalingsterminaler i præstegældet.
Når folkekirken har registreret din indbetaling, sagsbehandles dit ønske om genudstedelse af attest eller navneændring. Kan et ønske om navneændring ikke imødekommes, skal du være opmærksom på, at du ikke får dine penge tilbage, idet der er tale om et sagsbehandlingsgebyr.

Som afslutning på sagsbehandlingen vil du i andre tilfælde blive kontaktet telefonisk, og ellers på din oplyste mailadresse, med besked om, at du kan hente din nye attest på kirkekontoret, eller hos kateketen hvis du bor i en bygd. HUSK at medbringe billedlegitimation, som skal forevises ved afhentning af attesten.

Du skal normalt påregne en ekspeditionstid på 3-5 hverdage. Hvis din attest skal sendes med posten, må du
påregne yderligere dage, inden du har modtaget din attest.


Lovgivning 

Præstegæld
Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl